Byte av dagvattenrör 6 februari

05 februari 2024 Tisdagen den 6 februari börjar ett arbeta med att byta dagvattenrör mellan portarna på Harpsundsvägen 95 och 97 även garage nr 41 berörs.

I samband med sista etappen på reliningen filmades dagvattenrören och även här upptäcktes att rören på Harpsundsvägen 95 och 97 är av på några ställen. Det innebär att vi kommer att behöva gräva upp en bit och under tiden kan det tidvis bli en del buller. Boende på Harpsundsvägen 97 kommer att informeras separat då porten stängs av.

Arbetet väntas pågå i ca fem veckor.


Till nyhetslistan