Snöröjning - uppdatering 24 nov kl. 14:00

21 november 2022

På grund av den extrema vädersituationen kommer snöjningen för HSB Stockholms Utemiljögrupp att ta tid. De har arbetat sedan lördagskväll/söndagsnatt med de stora och tunga snömängderna som kommit under natten och dagen. Samtliga resurser är igång men de kan inte säga hur långt de hinner ikväll.

Dock arbetar de så länge de kan ikväll och forsätter imorgon. Trafiksituationen på vägarna bidrar också till att det tar mycket tid att ta sig från område till område. När de kommer till vår föreningen, använder de både egna maskiner och våra, så att det går så snabbt som möjligt.

Både HSBs utemiljögrupp och vi i styrelsen är medvetna om att det är svårt att ta sig fram just nu och ber om överseende med att arbetet tar tid.

Tidigare under dagen 22 nov 2022
Den snöröjning som började på Trollesundsvägen i går kväll skedde vid parkeringen mot kiosken till. Flera plogmaskiner gick sönder i går kväll och håller på att repareras nu. Därför kunde man inte fortsätta igår kväll. Två plogbilar är igång nu på våra gårdar och kommer att köras hela dagen och kvällen. 

2022 22 nov kl 19.15
Under dagen har HSB utemiljö kört med två plogbilar och plogat alla gårdar på Trollesundsvägen. Vi miljöhus 5 återstår lite snöröjning som antingen sker under kvällen idag eller under morgondagen.

Gårdarna Harpsundsvägen 141-165 och 117-139 är nu plogade. Harpsundsvägen 103-111 samt 73-101 blir antingen plogade under kvällen eller under morgondagen

Arborister har varit här under dagen och tagit hand om trädet på Trollesundsvägen 173-181 där en gren låg och spärrade gångvägen på gården. På gården Harpsundsvägen 113-131 har två träd klippts ner där grenarna bröts av pga snömängden.
Återstår den stora linden på Harpsundsvägen 73-101 - den kommer att bli åtgärdad så fort som möjligt. 

2022 24 nov kl 14.00
Kvarvarande snöröjning:
På Trolle 157-163 - här pågår relinings arbete som har stört snöröjningen. HSB utemiljö kommer att handskotta gården och Reliningsfirman är kontaktad för att be de underlätta snöjöjningen.

HSB utemiljö kommer under dagen göra en ordentligt kontroll på de gårdar där snöröjningen måste kompletteras. Det gäller gångarna till tvättstugan, miljöhuset och gångarna vid parkeringarna.   

Info om föreningens träd
Många träd blev knäckta av snötyngden. 

Det som har åtgärdats är, Harpsundsvägen 73-97 Innergård där många fruktträd blivit knäckta.

Ett träd togs bort helt och övriga har beskurits det som gått av, alltså ingen fullständig beskärning av träden.

 

Trollesundsvägen 188 blockerade en Ask men en stor fälld gren, denna är beskuren nu så att den inte hindrar in- och utfart på gården.

 

Harpsundsvägen 83 inne på gård ligger en pil som är säkrad av arborist men som behöver tas bort. Styrelsen lutar åt att spara en högstubbe på 3 meter för vår biologiska mångfald.  (bi-hotell och nyttiga svampar). Det som händer är att den kommer att skjuta skott som måste hamlas vart 3 år ungefär. Kronan får inte växa sig för stor där.

 

Harpsundsvägen 117-131, brustna grenar har kapats så att resterande delar av träden kan behållas.

 

Styrelsen

 


Till nyhetslistan