El stödet

31 mars 2023

Alla medlemmar har haft en oförändrad debitering av el och inte drabbats av höjda elpriser. Föreningen har betalat dem och därför betalas inte elstödet ut till alla medlemmar utan styrelsen väljer att förbättra föreningens resultat och kompensera för de sammanlagda elkostnader vi som förening har.

Vi har from årskiftet 2022-2023 höjt debiteringen av el från 1,30 kr/kWh till 1,45 kr/kWh.


Till nyhetslistan