Besiktning av rökluckor

25 oktober 2023 Idag onsdagen den 25 oktober sker besiktning av rökluckor i vår förening.

Som ett led i Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) besiktas föreningens rökluckor. 
Arbetet börjar på Harpsundsvägen 73 och avslutas på Trollesundsvägen 181.


Till nyhetslistan