Miljöhus 4 Harpsundsv 137-165

07 november 2022

Leverantören har missat att utöra tömning av alla våra sopor på Harpsundsvägen 137-165. Detta är påtalat och leverantören kommer att hämta så fort de kan.

Startkitet för sortering av matavfall och hushållssopor blev försenat och även det är påtalat och leverans begärd.


Till nyhetslistan