Sopsugen Harpsundsvägen 73 till 97

24 maj 2022

Tätning av gren 9 på Harpsundsvägen 73-97 pågår idag för att undvika stopp i resten av systemet som fortfarande är öppet. Vi hoppas
att detta ska kunna åtgärdas under dagen.

 


Till nyhetslistan