Öppna källardörrar

08 april 2021

Korrigering:

Någon har ställt upp låsen i alla källardörrar från Harpsundsvägen 143-165. Det är alltså inte portdörrarna som står öppna.

Vi vädjar till alla boende i dessa portar att kolla era förråd och vara extra vaksamma en tid framöver.

Alla källardörrar ska vara ordentligt stängda dygnet runt och året runt för att undvika 
inbrott. 


Till nyhetslistan