Rastning av hundar

28 april 2021

Rastning av hundar är förbjudet på alla gårdar. Det finns många fina promenadstråk i området där hundar ska rastas. Tänk på att små barn leker på gårdarna och visa hänsyn till alla boende.

Gården  Harpsundv 73-97 är värst just nu där våra anställda har satt upp lappar i portarna om detta.

English: Letting your dogs relieve themselves in the gardens is forbidden. There are alot of areas where you can take your dog for a walk. Bear in mind that small children are playing in the garden and you should respect all neighbours.

The garden Harpsundv 73-97 is at the moment the worst one, where our employees have put up a notice in all ports about it.


Till nyhetslistan