Info om budget 2023

27 oktober 2022

Styrelsen har nu lagt budgeten för nästa år och som ni alla vet så kommer många utgifter att gå upp på grund av det rådande världsläget. Bland annat  ökar fjärrvärmekostnader med ca 10 %, elnätspriser med ca 9 % och även vattenkostnaderna med ca 25 %.

Under året har däremot flera projekt varit igång i föreningen som lett till ökade intäkter och minskade kostnader. Några av dessa är byggnationen av de nya lägenheterna, dessa var tidigare utrymmen som stod oanvända i föreningen eller var svåra att hyra ut. De nya lägenheterna kommer generera avgiftsintäkter på ca 280 000 kr per år framöver.

Omorganisationen kring fastighetsskötseln ser i budgeten ut att minska de löpande kostnaderna för fastighetsskötsel och markskötsel med ca 400 000 kr.

Nedstängningen av sopsugen ökar våra löpande kostnader för sophämtning då hämtningen sker på flera platser men minskar också de underhållskostnader som fanns på sopsugen årligen med ca 500 000 kr, för att inte nämna de investeringskostnader vi stod inför med byte av alla 78 st ventiler á ca 180 000 kr st (78X180 000=14 040 000kr).

Dessa projekt tillsammans med historiskt sund ekonomi har resulterat i att trots de stora ökade kostnaderna kommer månadsavgiften per den 1 januari 2023 endast att öka med 2 %.


Till nyhetslistan