Frågor och svar inför årsstämman 19 maj

16 maj 2022

En del frågor har kommit in till styrelsen i samband med kallelse till årsstämman.

1)
Vill bara upplysa om namnlistan som jag lämnade till styrelsen skulle kunnat vara mycket längre. Många har kontaktat mej efter att jag lämnat listan 13/5-2022.

SVAR: Protestlistan anses som ogiltig enligt våra jurister så att styrelsen behöver inte ta hänsyn tll den då det:
a - inte framgår tydligt att man vill ha en extrastämma
b - flera personer i samma lägenhet har skrivit på listan - varje lägenhet har endast 1 röst

2)
Vid poströstning borde det även finnas en ruta för det att kryssa i, inte bara när resultaten visas.

SVAR: Det är styrelsen som beslutar om poströstning ska ske - dvs det är inte ett val som enskilda medlemmar ska göra.

 

3)
Kallelse har skett i behörig ordning fast årsredovisningen fick jag först 6/5-22 på kvällen.

SVAR: Styrelsen har ingen skyldighet att lämna årsredovisningen samma dag som kallelsen, utan den delas ut så fort vi hinner.


4)
Jag har lämnat in 2 st motioner.
Hade oxå samtal föregående år ang portkod. Werna skulle då räkna på detta. Vad händer?

SVAR:
a  Det stämmer att 2 motioner kom in den 18 april vilket innebar att vi inte hann hantera dem i tid. Motioner ska lämnas den sista februari varje år. Info om detta finns på hemsidan.

b - angående portkod så håller vi på att se över detta men det kommer att ta tid att införa det i vårt befintliga system. Vi räknar med att det kan gå på ca 1,2 msek

 


Till nyhetslistan