Avtackning av anställd

28 september 2022

Styrelsen tackade av vår anställde Mikael Melin Liljeqvist på hans sista dag den 26 september med avskedsgåva och betyg/intyg. Vi önskar honom lycka till i framtiden.


Till nyhetslistan