Nedstängning sopsug Harp 99-115

07 juni 2022

Den 5 september kommer sopsugen på Harpsundsvägen 99-115 att stängas igen för gott.
Gården Harpsundsvägen 117-127 stängs sedan igen under oktober månad.
Sista gården Harpsundsvägen 141-165 stängs igen sist under november månad.


Till nyhetslistan