Stopp i sopsugen

08 mars 2021

Återigen är det stopp i sopsugen, denna gång på Harpsundsvägen 93.

Det är endast matavfall / hushållssopor som ska slängas i sopnedkasten. 
Allt annat ska källsorteras i miljöhusen.

Någon har bland annat slängt kartonger, glasflaskor, förpackningar mm i sopsugen och orsakat totalstopp.

Törs du/ni ge dig/er till känna och stå till svars för stoppet du/ni har orsakat?
I så fall kommer du/ni 
att debiteras för utryckningskostnaden.

Skärpning!!

Styrelsen


Till nyhetslistan