Info om poströstning

03 maj 2021

Här kommer information om hur poströstningen ska gå till. Under dagarna 4-7 maj kommer årsredovisningen och poströstningsdokumentet att delas ut till varje lägenhet.


Till nyhetslistan