Årsstämman framflyttad t 23 juni

06 april 2020

På grund av Coronavirus-krisen har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman till den 23 juni kl 19.00 i föreningslokalen, Harpsundsvägen 85, ingång från baksidan.

 

Kallelse kommer i god tid när det är dags.

 


Till nyhetslistan