Missad avhämtning av matavfall

20 juli 2023 Stockholm vatten och avfall har missat att hämta matavfall i sophus vecka 29.

Sophuset på Harpsundsvägen 73-97 har tyvärr överfulla matavfallskärl. Det beror på att Stockholm vatten och avfall har missat att hämta avfallet som de ska. Efter samtal med kundtjänst har vi fått löfte om att avfallet ska vara hämtat senast fredagen den 21 juli.


Till nyhetslistan