Nytt avtal fastighets- & markskötsel

22 september 2022

Styrelsen har nu tecknat avtal med HSB Stockholm för fastighetsskötsel och markskötsel under ett år från 2022-10-01. Vi kommer under den tiden att se över vilka behov vi har avseende fastighetsskötsel och markskötsel och göra en ny upphandling under nästa år utifrån det behov vi ser.

HSB Stockholm kommer att gå parallellt med våra anställda under oktober månad tills de anställda slutar den sista oktober.

Information om kontaktvägar kommer att sättas upp i alla trapphus innan den 1 oktober.

Styrelsen

 


Till nyhetslistan