Ny styrelse

30 juni 2023 På stämman den 14 juni valdes en ny styrelse som kort presenteras här.

Vi vill först och främst tacka för förtroendet. Styrelsen har nu konstituerat sig och har följande sammansättning: 
Ordförande - Ann Panzar
Vice ordförande - Amanda Möller
Ekonomiansvarig - Gabriella Gnaczynska 
Sekreterare - Mattias Björkas
Ledamöter: Kåre Eriksson, Carina Lööf, Sébastien Oberlé, Håkan Samuelsson och HSB Ledamot - Kjell Ottosson.
Suppleanter: Viktor Kozlowski och Lucia Persson