2004-12-10

Månadsavgifter
Styrelsen har glädjen att återigen meddela att det blir oförändrade månadsavgifter för lägenheter, p-platser och garage för 2005.

Expeditionens öppettider
Föreningens expedition har stängt måndagen den 27 december och öppnar igen den 3 januari 2005.

Gästlägenheten
Vår gästlägenhet på Kabelgatan 22 är flitigt använd. Tyvärr så städar inte alla efter sig och det är väldigt tråkigt för gäster som kommer efter. Lägenheten är en service som vi har till föreningens medlemmar till ett billigt pris. Ni som har gäster som nyttjar lägenheten är skyldiga att kolla att gästerna städar och plockar undan.

Brandvarnare
I advent- och juletider så tänder många levande ljus. Om du inte redan har brandvarnare i lägenheten så skaffa denna billiga livförsäkringen nu. Ta för vana att kolla funktionen och gärna byta batteri vid denna tid.

Fasaderna
Målningen av fasaderna är klar för i år. Skärmtak skall monteras upp vid de höghus som idag saknar tak och nya belysningar kommer också under vintern på målade hus. Målningssäsongen börjar igen i april så att i slutet av mars kommer ställningsbyggarna igen. De börjar med Kabelgatan 20 och planeringen är så att Kabelgatan 33 – 41 också skall målas under 2005.

Vi tackar för året som gått och önskar alla God Jul och Gott Nytt År!