2004-09-30

Höststädning
Gröna gruppen anordnar höststädning i vårt område torsdagen den 14 oktober kl 10 med träff hos fastighetsskötarna på Kabelgatan 20 samt lördagen den 16 oktober kl 13 med träff på expeditionen Vantgatan 3. Anslag i trapphusen kommer lite längre fram. Det bjuds på fika efteråt.

Fasadrenoveringen
Målning och tvättning av fasaderna på våra höghus pågår för fullt just nu. Byggnadsställningarna är nu uppe på Kabelgatan 18. Vi kommer inte att hinna med Kabelgatan 20 i år utan detta är planerat till mitten av april 2005.
När Kabelgatan 18 är klar kommer skärmtak att sättas upp på de hus som saknar detta. Även ny utomhusbelysning är planerad. Balkongfronterna på Kabelgatan 16 och Kabelgatan 20 byts ut därför att infästningen i fasaden inte är av godkänd typ.
Samtidigt med målningen byts spaltventiler i fönstren ut då många är trasiga. Se vidare Ventilation nedan.

Ventilation
Enligt beslut på årsstämman har vi bytt ut ventilationssystemet med början på Kabelgatan 16  och samtidigt bytt ut spiskåpor i kök och don i badrum. Detta för att få ett så bra och jämnt luftflöde som möjligt och för att få en lägre ljudnivå.
I vilken omfattning och när vi kommer att byta i övriga hus beslutas om vid vårt budgetmöte i höst.

Rökning
Med jämna mellanrum måste vi påminna om att inte slänga ut fimpar från balkongerna eller vid entréerna. Detta ser inte bara skräpigt ut utan är också en stor brandrisk. Om du röker på balkongen eller vid porten så skaffa något att slänga fimparna i.

Röjning källare och vindar
På många vindar och i flera källare står det möbler och annan bråte. Gångarna skall vara fria så att Räddningstjänsten och hantverkare skall kunna ta sig fram obehindrat. Ni som vet med er att ni har egna saker utanför egna förråden kan redan nu ta bort detta.
Vi sätter upp lappar i de hus som är aktuella inom kort. Om ni har ställt ut skräp så ta bort detta också och forsla det till grovsoprummen. Vi vill väl alla ha det snyggt även i källarna och på vindarna.

Träff med Fritid Gråberget
Onsdagen den 13 oktober är det dags för träff igen med Gråbergets fritid. Vi träffas i samlingslokalen på Vantgatan 3 kl 11.00. Vem vet det kanske till och med blir sång och dans.