2019-12-17

Expeditionen helgstänger
Expeditionen är obemannad från och med den 20 december till och med den 7 januari. Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötarna. Vid behov kontaktar de styrelsen.

Månadsavgifter höjs 1 januari
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att den 1 januari 2020 höja avgifterna för bostadsrätter med 5 %. Orsaken är det omfattande underhåll vi står inför.
Ett mycket kostsamt projekt gäller avlopp, dagvatten och dränering. Vi har startat i Kabelgatan 8, 12 och 16. Fler hus kommer att ses över. Andra kommande stora kostnader är renovering/byte av våra linhissar på Kabelgatan 8−20. Även fasader och balkonger behöver ses över och åtgärdas framöver.
Styrelsen beslöt även att höja avgifterna för fordonsplatser. De nya avgifterna blir
   • 400 kronor för parkeringsplats
   • 850 kronor för garage
   • 200 kronor för MC-plats.

Kari ersatt av Jyrki
Fastighetsskötaren Kari har slutat och hans roll har nu Jyrki, som har varit här ett år redan. Till sin hjälp har han Conny och andra från vårt HSB-område, där Seglaregatan och Blåsutgatan ingår.
Styrelsen betonar att felanmälan alltid ska ske via HSBs kundtjänst – inte genom att stoppa fastighetsskötarna på gatan. Då kan vi följa upp åtgärderna och du får respons när allt är klart.
Kari arbetar nu med en annan förening, eftersom han fick många frågor utanför arbetstid.

Glögg, julträd, pepparkaksbak!
På årets glöggträff blev vi 26 personer, som umgicks och myste i lokalen. De många barnens livfulla lek visade att de hade en rolig stund.
Styrelsen berättade om pågående och planerade förbättringsarbeten samt svarade på frågor.
På pepparkaksbaket var vi åtta vuxna och tio barn. Det var full fart på bakningen, vi sjöng julsånger och hade väldigt roligt på alla sätt. Alla ville gärna att dessa traditioner blir av även nästa år.

Vill du ha en elbilsplats?
Vi hoppas att elbilsplatserna står klara den 1 februari. Det blir tolv platser och de ligger med en bra spridning, vid Kabelgatan 14−16, Kabelgatan 18−20, Kabelgatan 24 och Vantgatan 1 A. En karta över alla fordonsplatser hittar du här.
Har du elbil kontaktar du expeditionen. Blir det fler än tolv sätts du i kön. Blir det färre nyttjas resterande platser av ”vanliga” bilar. Elbilar prioriteras och övriga får där avtal med en månads uppsägning.
Priser och övriga villkor återkommer vi med i början av januari.

Tvättstugornas tidur rättade
Tiduren för tvättstugorna har inte varit enhetligt inställda. I vissa hus har både torkaggregat och tvättmaskiner fungerat till klockan 22, vilket flera har störts av. Nu är sluttiden ändrad till klockan 21.
Får du din tvätt inlåst i maskinen kan den öppnas med en inbyggd spak. Instruktion finns på väggen.

Ladda cykeln på rätt sätt!
Du får inte ladda din elcykel i våra allmänna utrymmen. Det beror främst på brandrisken, men även på att det är föreningens el där. Flera bränder har inträffat vid laddning av elcyklar, så vi påpekar även att laddning ska ske under uppsikt.
Reglerna gäller även för annan elektrisk utrustning. Till exempel är en frysbox inte tillåten i ditt förråd.

Årsredovisningen ej komplett
Det blev fel vid tryckningen av årsredovisningen. ”Bilagan” kom inte med. Komplett årsredovisning finns här.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar dig God Jul och Gott Nytt År!