2009-12-21

Månadsavgifterna oförändrade, avsättningen till inre fonden slopas
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att låta månadsavgifterna vara oförändrade nästa år. På mötet beslutades även att avsättningen till den inre fonden slopas. Enligt stadgarna kan respektive lägenhets pengar inte betalas ut rakt av, utan måste användas till renovering på vanligt sätt. Så småningom, när alla har tömt sin lägenhetsfond kan hela systemet slopas.

Nytt avtal med Comhem ger oss digitala frikanaler
Styrelsen har förhandlat fram ett nytt, bra TV-avtal för föreningen. Utöver dagens analoga utbud får du från den 1 januari via månadsavgiften digital återgivning av SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen/Kunskapskanalen, TV4, TV6 och Axess TV. Du behöver inte teckna något abonnemang. Se vidare informationen från Comhem som du får ihop med detta utskick. Tekniska frågor och frågor om utbudet, besvaras av Comhem, tfn 0771-55 00 00.

Det nya passersystemet snart komplett
Det nya passersystemet blir klart i början av året. Kvar är att byta några dörrar mot säkrare typer. När det är gjort förbereder vi borttagning av låscylindrarna. Därför brådskar det nu för de runt 20 medlemmar som trots ny kallelse inte tagit ut sina elektroniska nycklar. Nycklarna fås på expeditionen en tisdagskväll, mot uppvisande av legitimation och eventuell fullmakt.

Stor uppslutning på höststädningen
Entusiasmen kring vår utemiljö är fortsatt hög. På årets höststädning den 10 och 11 oktober deltog totalt runt 30 personer. Rabatterna fick sig en genomkörare med nyplanteringar, ogräs försvann, lökar puttades ner, sly röjdes på en rad ställen och en hel del träd stammades. Gröna Gruppen håller i städdagarna, som är ett bra tillfälle att umgås med grannar och få gröna tips.

Det behövs nya friska krafter i styrelsen
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar, andra avgår efter flera års arbete. Därför söker vi ständigt efter nya friska krafter. Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende – och därmed ditt eget? Anmäl då ditt intresse till valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Bo Johansson, tfn 24 49 40; Nina Secund Holfelt, tfn 14 56 10.

Kör lugnt, tänk på högerregeln och respektera gångbanorna
Vi får ofta klagomål på bilar som far fram i hög fart på Kabelgatan. Vid åtminstone några tillfällen har det handlat om medlemmar i föreningen. Vi ber alla att iaktta försiktighet, då det är gott om barn och utfarter i området. Tänk även på att högerregeln gäller i T-korsningen Kabelgatan–Stortoppsgatan. Flera boende har även klagat på att cyklar och mopeder genar via gångbanan från Vantgatan 1 ned till Kabelgatan 16. Denna stig är just en gångbana.

Tid för levande ljus och brandvarnare
Så här i juletid tänder många levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det. Om du inte redan har brandvarnare så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Gör även till en vana att regelbundet kolla funktion och byta batteri, t ex när du läst detta blad.

Övrigt nytt i korthet
Ny traktor med vagn är inköpt och den gamla såld.
Hissarna på Kabelgatan 8–20 är nyrenoverade med innerdörrar enligt nya EU-krav.
Förhandling om ny fastighetsförsäkring har resulterat i en övergång till If.
Gröna Gruppen planerar uteplatser vid Kabelgatan 22 och 30.

Till sist tackar vi för året som gått och önskar alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!