2008-09-01

Gröna Gruppen är aktiverad
Gröna Gruppen är igång igen - med förnyad kraft! Bland andra ingår tre styrelseledamöter. På ett första möte den 8 september bildades fyra arbetsgrupper, för respektive delområden Kabelgatan 8-20, 22-30, 33-41 och Vantgatan 1-3. Grupperna ska samla intryck och önskemål samt upprätta en helhetsplan för utemiljön, både närmast husen och runt omkring. Nästa möte hålls måndagen den 29 september kl 18.30-20.30 i lokalen. Då planeras även höststädningen, se nedan.
Gröna Gruppen är redan stark, men vill bli starkare. Målet är aktiva i varje hus och idag behövs då tillskott från Kabelgatan 16, 18, 20, 22, 26, 28, 33, 37, 39 samt Vantgatan 1. Men självklart är du välkommen att komma med oavsett var du bor.
Vill du vara med och försköna vår utemiljö, kontakta Christina Carlsson, Kabelgatan 10, tfn 24 32 16, e-post christinac@goteborg.utfors.se.

Höststädning den 4-5 oktober
Visst vill du vara med och göra höstfint i området? Kom och tag ett tag lördagen och/eller söndagen, den 4-5 oktober. Vi samlas kl 10 i lokalen och håller på fram till kl 12 då vi bjuder på fika. Sedan fortsätter de som vill. I år blir vi nog många!

Pub den 31 oktober
Välkomna till pubkväll fredagen den 31 oktober i lokalen, från kl 18.30 till runt 23. Boka redan nu datumet och håll sedan utkik efter anslag i din trappuppgång.
Pubgruppen efterlyser även friskt blod. Kanske har du roliga idéer, tips om musiker eller liknande arrangemang. Kontakta i så fall Margot Ericsson, Vantgatan 3 F, tfn 12 99 81.

Nytt passersystem påbörjat
Som vi tidigare nämnt har styrelsen prioriterat ett nytt låssystem för alla våra ytterdörrar in i husen. Det blir ett modernt och flexibelt system, med elektroniska brickor som kan spärras om de tappas bort. Med systemet följer nya porttelefoner, vilket välkomnas av många som har trasiga sådana. Systemet möjliggör även smidig bokning av gästlägenheten, lokalen etc.
Installationen pågår sedan en tid tillbaka, men det mesta sker än så länge i det fördolda, genom kabeldragning och liknande. Senare i höst kommer installatören, AT Installation AB, att behöva få tillträde till alla lägenheter för att göra arbeten där. Håll utkik efter lappar om detta i din trappuppgång.

Farligt Avfall-bilen kommer den 25 september
Farligt Avfall-bilen kommer torsdagen den 25 september kl 19-19.45. Observera att platsen denna gång är Mariaplan, lastzonen. Passa på att enkelt bli av med olika kemikalier, brandvarnare, glödlampor, lysrör samt små el- och elektronikprodukter. Dock kan du inte lämna kyl och frys, bildäck, asbest, hushållsavfall, möbler eller medicin.

Tvätta inte bilen i området
Av miljöskäl är det inte tillåtet att tvätta bilen vare sig på gatan, på vår tomtmark, på våra p-platser eller vid garagen. Bestämmelserna är inte våra utan Göteborgs Stads, som inte vill ha kemikalier i dagvattnet.

Städning utan parfym
Flera medlemmar har stött på om att det inte luktar ”nystädat” längre i trappuppgångarna. Detta är i sin ordning - i vårt städavtal ingår att städningen av hänsyn till allergiker ska ske utan parfym.

Inga dörrmattor i trappuppgången
Räddningstjänsten påpekar att det inte får finnas dörrmattor i trappuppgångarna. Den får du istället lägga på insidan av dörren. Även städarna uppskattar om det är tomt i trappuppgången.