2005-10-28

Ny förtroendeman
HSB Gråberget har nu anställt en ny förtroendeman som ska efterträda Linnéa Dalin. Han heter Eje Andersson och bor sedan december 2004 på Kabelgatan 14. Tjänsten är fortfarande halvtid, men arbetstiderna kommer att bli annorlunda än Linnéas. Vi återkommer om detta. Eje går nu parallellt med Linnéa, som slutar den 1 december.

Nya lägenheterna klara
Färdigställandet av de tre nya tvåorna på Vantgatan 3 har blivit försenat, men nu är de äntligen klara och kommer att bjudas ut till försäljning. HSB-Mäklaren har upphört med verksamheten så försäljningen kommer att ske via annan mäklare.

Vanlig eller alternativ spiskåpa
Som standard monteras vit spiskåpa, Futurum F 252-10. I lokalen finns för visning en alternativ rostfri kåpa, Futurum Tender. Vill man ha denna får man lägga till mellanskillnaden, cirka 3 900 kronor. Ännu ett alternativ finns, en fyrkantigare rostfri, Futurum Flex, där mellanskillnaden blir cirka 3 100 kronor. De rostfria modellerna finns även i vitt och silver.
Även de som redan fått en standardkåpa kan byta till en alternativ. Vill du inte ha standardmodellen, kontakta expeditionen. Information om alla tre modellerna finns på www.futurum.se. Använd sidans sökfunktion.
De alternativa kåporna kräver en hel del underarbete på väggen, vilket du själv får stå för. De är godkända, men sägs inte vara lika effektiva som standardmodellen. Byte av kåpor kommer under vintern att ske på Kabelgatan 33–41.

Samma hyra för gästlägenheten och lokalen
Gästlägenheten kostar numera 200 kronor per dygn att hyra. Därmed kostar den lika mycket som lokalen. För allas trevnad och med hänsyn till allergiker undviker vi rökning och djur i såväl gästlägenheten som lokalen.

Se över vattenkranen i köket
I några lägenheter har det uppstått problem med vattenanslutningen under diskbänken eller vid blandaren. Vi vill gärna att du själv känner på anslutningen om den är fuktig och håller koll på om blandaren läcker. I vissa fall sitter en bit spånskiva vid anslutningen uppåt mot diskbänken. Om denna är porös finns det troligen problem med dropp. Om du upptäcker fukt eller är tveksam, gör en felanmälan till fastighetsskötarna.
I detta sammanhang vill vi betona att ingen slags ”propplösare”, ”mirakelmedel” eller liknande får användas i köks- eller toalettavloppet. Medlen medför problem nere i avloppsledningarna. Har du problem med dålig avrinning, gör istället en felanmälan till fastighetsskötarna.