2008-12-01

Höjda månadsavgifter som garanti för gott underhåll
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att höja månadsavgifterna för lägenheterna med 2 procent den 1 januari 2008. Anledningen är att vi behöver sätta av pengar för stora framtida underhållsåtgärder samt vara förberedda på en kommande höjning av tomträttsavgälden. Den beräknas i dagsläget bli 30 gånger högre än idag! Även månadsavgifterna för bilplatserna höjs från samma datum, p-platserna till 210 kr, kallgaragen till 330 kr och varmgaragen till 450 kr.

Det behövs nya friska krafter i styrelsen
För att få kontinuitet i styrelsen väljer vi rullande några nya ledamöter i taget. Syftet är förstås att för många personer inte ska bytas ut samtidigt. Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende - och därmed ditt eget? Anmäl då ditt intresse till valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Bo Johansson, tfn 24 49 40; Gunnar Johansson, tfn 14 73 63.

Installationen av nytt passersystem fortsätter
Nu installeras nya porttelefoner i hus efter hus. Höghusen på Kabelgatan 8-12 är just klara och Kabelgatan 14-20 påbörjade. Turordningen är inte spikad, utan anslag sätts upp i huset när arbetet startar. Under installationen kommer dörrarna att vara olåsta alla dagar kl 06-20. Under våren installeras även det nya låssystemet, med elektroniska brickor istället för nycklar.

Problem med värme och varmvatten
De senaste veckorna har många framfört klagomål på värmen och varmvattnet i lägenheterna. Problemen kan ha med det nya fjärrvärmesystemet att göra och vi ska träffa Göteborg Energi om detta. Då vill vi ha ett så brett underlag från de boende som möjligt. Därför, om du har problem med värmen och/eller varmvattnet i din lägenhet, kontakta fastighetsskötarna, telefon 24 42 09, för en temperaturmätning. Enligt vårt avtal ska rumstemperaturen vara 21 grader ± 1 grad, såvida det inte är rejält kallt ute.

Stor uppslutning på höststädningen
Aktiveringen av Gröna Gruppen har givit effekt, det märktes på årets höststädning den 4 och 5 oktober. Den soliga lördagen deltog 30 medlemmar och på den regniga söndagen var vi 15 stycken. En större röjning av sly prioriterades och detta har gjort utemiljön luftigare och vackrare. Städdagarna är ett bra tillfälle att umgås med grannar och få gröna tips. Nu ska vi hålla ångan uppe, med hjälp av fastighetsskötarna, Gröna Gruppen och inte minst vi boende.

Vill du hyra lokal eller förråd?
Vi ser fortsatt över våra befintliga lokaler och förråd samt även var vi kan skaka fram nya utrymmen för uthyrning. Riktmärket för hyran är 600 kr per kvm och år. Just nu har vi en ledig källarlokal om 11 kvm. Hör av dig om du vill hyra en lokal eller ett förråd.

Tid för levande ljus och brandvarnare
Så här i juletid tänder många levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det. Om du inte redan har brandvarnare så skaffa denna billiga livförsäkring nu. Gör även till en vana att regelbundet kolla funktion och byta batteri, t ex vid första advent.

Till sist tackar vi för året som har gått och önskar alla EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR.

Styrelsen för HSB Brf Gråberget genom Eje Andersson, den 4 december 2008