2008-02-21

Motionera till årsstämman
Årets ordinarie årsstämma hålls den 23 april kl 19. Se kallelsen för plats. Motioner lämnas via brev eller e-post och ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor eller förslag ställer du istället till styrelsen, för behandling på kommande styrelsemöte.

Delta i styrelsearbetet
Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende - och därmed ditt eget? Du som vill bli styrelseledamot, revisor eller valberedare, kontakta valberedningen:
Karin Boqvist, tfn 14 40 53; Bo Johansson, tfn 24 49 40; Gunnar Johansson, tfn 14 73 63.

Vindslägenheterna snart klara
De nya vindslägenheterna på Kabelgatan 28 och 30 är något försenade, men nu är en mäklare anlitad. De kommer att vara ute till försäljning i början av mars, med en särskild visning för oss medlemmar. Håll utkik efter anslag i trappuppgången.

Tioårigt klimatavtal för fjärrvärmen
Fr o m 2007 har föreningen ett s k klimatavtal med Göteborg Energi, vilket ger fjärrvärme i tio år till en fast kostnad. Företaget moderniserar undercentralerna samt tar över drift och underhåll av dessa och kulvertar. Varje hus får sin egen kulvert och vi slipper problem med ojämnt varmvatten. Och - vi slipper framtida underhållskostnader på 8-10 miljoner kr!

Fixar-Lars hjälper äldre med småsaker
Äldreomsorgen erbjuder dig över 67 år gratis hjälp med småsaker, t ex glödlampsbyte, fästa elsladdar, hänga tavlor etc, men inte elinstallationer etc som kräver fackkunskap. Material bekostar du själv. Ring Fixar-Lars, Lars Carlsson, tfn 0761-17 33 43, säkrast kl 8.30-9.30.

Ring 15 00 17 om någon bil på gatan står i vägen
Om någon står i vägen med sin bil på gatan kan du ringa och anmäla detta till Park och Natur, tfn 15 00 17. Vi utreder även om vi ska införa bevakning av våra p-platser och brandgator.

Räddningstjänsten ”bötfäller” oss för våra skräpig
Räddningstjänsten kräver att vi håller trapphus, vindar, källare och övriga allmänna utrymmen fria från saker. Det handlar om brandsäkerhet och framkomlighet för ambulans. Nyligen såg de över ett av våra hus och krävde då att vi skärper oss. Vi fick även betala besöket, 2 500 kr! Styrelsen kommer nu att gå hårdare fram när det gäller denna fråga. Det känns tråkigt, men jag uppmanar dig som misstänker vem som ställt ut saker i ditt hus att kontakta mig. Hittar jag personen kommer denne att få betala en bortforsling. Jag kommer inte att röja ditt namn.

Definitivt slut med skrotcyklar i cykelrummen
I många av våra cykelrum står skrotfärdiga cyklar och tar upp plats, till stort förtret för dem som dagligen cyklar. Vissa av cykelrummen är små och därför inför vi nu drastiska regler. Nästa gång vi röjer cykelrummen tar vi först bort alla lägenhetslappar, sedan uppmanar vi er att märka med nya lappar. Vid röjningen låter vi endast uppmärkta cyklar i rullbart skick stå kvar. Övriga cyklar ställer vi undan. Om du därefter kontaktar fastighetsskötarna får du tillbaka cykeln, under förutsättning att du förvarar den någon annanstans, t ex i ditt förråd.

Ange om du lånar någon annans förråd
Det händer ofta att medlemmar helt enkelt tar någon annans förråd utan tillåtelse. Det orsakar besvär för både ägaren och föreningen. Givetvis kan du be en granne att få låna ett förråd, men sätt då på förrådet ett anslag med ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Posten orsak till försenade avier
Första kvartalets avier kom ju sent. HSB Göteborg hälsar att felet inte var deras, utan Postens.