2007-06-20

Expeditionen har semester den 9 juli till 3 aug
Har du brådskande frågor, vänd dig till fastighetsskötarna på Kabelgatan 20, telefon 24 42 09. Vid behov kontaktar de styrelsen. Där kan du även boka/avboka gästlägenheten och samlingslokalen. I sommar vikarierar Monica Sparby som fastighetsskötare och lokalvårdare.

Fasadrenovering på Kabelgatan 22-30 som planerat
Den fjärde och sista fasadetappen, Kabelgatan 22-30, löper på. Arbetet tar cirka tio veckor per hus, men mycket beror på vädret. Preliminärt schema: Kabelgatan 22, ställningar togs ned vecka 23. Kabelgatan 24, ställningar tas ned vecka 27. Kabelgatan 26, ställningar restes vecka 24. Kabelgatan 28, ställningar reses vecka 28. Kabelgatan 30 är svårt att beräkna just nu.

Höjd avgift för namnändring och nytt tvättlås
Namnändring och nytt tvättlås kostar nu 100 kronor, vilket motsvarar den faktiska kostnaden.

Att tillfälligt avstå sin bilplats
Kön till våra bilplatser är lång, cirka tre år. Vi vill åter uppmana dem som inte har bil eller använder sin p-plats väldigt sällan att avstå den till förmån för mer behövande. Kanske vill du inte använda din plats på ett tag? Det är nu tillåtet att tillfälligt säga upp p-platsen och gå tillbaka högst upp i p-platskön. Andrahandsuthyrningarna har fungerat bra, varför vi fortsätter med dem, men - observera - bara via förtroendemannen.

Bättre tvättstugor
Vi satsar på att under sommaren rusta upp tvättstugorna, med nya tvättvagnar och bord samt bättre städutrustning. Vi kommer även att forsla bort de stora tvättkaren och bockarna. Observera att ventilerna i torkrummen ska vara stängda för att torkningen ska vara effektiv.

Vår TV påverkas inte av digitalövergången
När vi går över till digital-TV behöver du inte göra något särskilt, utan kan lugnt fortsätta att titta. Vårt basutbud av TV-kanaler och månadspriset blir detsamma även efter övergången.

Risker med balkonglådor och amplar
Nu är det härligt att ha balkong! Tänk bara på att du inte får ha blomlådor på utsidan, inte heller amplar och liknande fastsatta i balkongtaket. Föreningen hålls ansvarig om något blåser ned och orsakar skada. Du får inte heller montera markiser, paraboler eller annat i väggen.

Ställ inte upp dörrarna
Nu när det är sommar ställer många upp entrédörrarna till trapphusen. Det är att bjuda in tjuvar och vi har haft inbrott via trappuppgången. Ser du en öppen entrédörr, stäng den!

Så gör du om det brinner
Du kan förebygga säkerheten genom att skaffa brandvarnare och brandsläckare. Ordningen på åtgärderna vid brand skiftar beroende på hur allvarlig branden är. Här följer en huvudregel.
   •  Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för allvarlig risk.
   •  Stäng fönster och dörrar till brandutrymmet.
   •  Kryp ut längs golvet, eftersom brandröken är giftig.
   •  Varna dem som hotas av branden.
   •  Larma genom att ringa 112 från en säker plats.
   •  Släck när du har förvissat dig om att folk är i säkerhet. Spruta med brandsläckaren mot glöden,
       inte mot lågorna. Du kan även kväva elden med våta handdukar, lakan etc.

En skön sommar önskar styrelsen för HSB Brf Gråberget genom Eje Andersson