2008-06-24

Expeditionen tar semester
Expeditionen har semester den 7 juli till den 1 augusti. Har du brådskande frågor, vänd dig till fastighetsskötarna på Kabelgatan 20, telefon 24 42 09. Deras semester ligger omlott, så här finns alltid minst en person på plats. Vid behov kontaktar de styrelsen. Där kan du även boka/avboka gästlägenheten och samlingslokalen.

Hemsidan tar nu upp ”allt”
Nu finns på hemsidan förhoppningsvis heltäckande information om stora och små frågor kring föreningen. Se www.hsbgraberget.se, under fliken Aktuellt, Välkommen till HSB Brf Gråberget! Möjligen delar vi så småningom ut de åtta sidorna i pappersform. Men då ska informationen ha satt sig. Hör gärna av dig med synpunkter på innehållet!

Efterlängtade parkeringsförändringar
Den 1 augusti omvandlar vi våra elva besöksparkeringar till egna p-platser. Därmed har vi 201 p-platser och 37 garage. De nya platserna fördelas enligt köreglerna.
Den 1 augusti börjar Controlla AB övervaka parkeringar, brandgator och övrig tomtmark dygnet runt. Fordon utan tillstånd bötfälls. Bil på din p-plats anmäler du på tfn 23 00 00. Felparkerad bil på gatan anmäler du istället till Göteborgs Stad, Park och Natur, tfn 15 00 17.
Motorcyklar är ett motorfordon och ska parkeras enligt gällande regler. Vi konstaterar att de ofta medför skador och risker. Aktuella exempel är stöd som sjunker genom asfalten och fordon som riskerar att välta. Förutom risken att skada till exempel barn kostar det pengar.
Till sist, för att underlätta gatuparkeringen uppmanar vi alla att parkera förnuftigt. Till exempel får det då plats tre bilar mellan utfarterna mitt emot Kabelgatan 10-14.

Stora vattenstörningar vid övergång till klimatavt
Tyvärr har inkopplingen av de nya undercentralerna inte alls gått smärtfritt. Flera hus har haft problem med varmvatten och vattentryck. Värst har det varit på Vantgatan 1, där problemen kvarstår. Det ligger utanför föreningens kontroll, så vi ber "än en gång" om överseende.

Äldrelotsen för dig över 75 år
Om du är över 75 år kan du ringa Äldrelotsen på 365 88 00. Det är Göteborgs servicetelefon som hjälper dig att hitta rätt om hemtjänst, sjukvård och rehabilitering, men också annat som har med vardagens bekymmer och behov att göra.

Ät lunch på Gråbergets sjukhem
Gråbergets sjukhem har åter en restaurang öppen för allmänheten. Den är öppen vardagar 8.30-15.30. Frukost serveras kl 8.30-10 och lunch kl 11.30-14.

Rökfritt för allas trevnad
Det råder rökförbud i våra allmänna utrymmen. För att vara tydlig - det gäller gäst-lägenheten, samlingslokalen, bastun, trappuppgångar, tvättstugor samt vinds- och källargångar.

Röka och grilla på balkongen?
Det är tillåtet att röka på balkongen, men det är inget du ska kräva att få göra om det medför olägenhet för dina grannar. Det kan ju vara så att din rök konstant går in i grannens sovrum. Grillning på balkongen är också tillåtet, men av säkerhetsskäl bara med elgrill. Dock, vi avråder från all grillning där, eftersom det osar mycket. Att visa hänsyn är alltid grunden.

Om du är missnöjd med städningen
Sedan årets början ansvarar Städbolaget för städning av de utrymmen som våra egna städare tidigare stod för. Eventuella klagomål anmäler du till förtroendemannen, som för dem vidare.

En skön sommar önskar styrelsen för HSB Brf Gråberget genom Eje Andersson