2017-07-06

Sommar och semester!
Expeditionen är obemannad vecka 30−34, dvs fr o m den 24 juli t o m den 27 augusti. Under den tiden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötaren Kari. Vid behov kontaktar han styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du gästlägenheter och samlingslokal under denna period.
Även tisdagskvällen den 11 juli är expeditionen obemannad. Men det är istället öppet dagen därpå, onsdagen kl 18−20.

Barngrupp tillbaka i höst!
Under våren 2016 ordnades barngrupper då familjer i föreningen möttes upp i samlingslokalen ett par timmar per tillfälle. Nu finns ett intresse att starta upp detta igen!
Barngrupp är ett fint tillfälle för jämnåriga barn och föräldralediga vuxna att knyta kontakter! Gruppen är inte mer styrd än att man träffas, fikar och leker med lokalens leksaker. Som en öppen förskola.
Förslaget är att gruppen träffas i lokalen varannan tisdag kl 13−15, med start den 5 september. Detta förutsatt att några anmäler sig.
Anmäl dig till Karl Svedung, på karl.svedung@gmail.com eller telefon 0700-87 00 93.
Som vid alla våra öppna verksamheter lånar gruppen lokalen hyresfritt. Observera att gruppen endast är för våra medlemmar.

P-platser vid Kabelgatan 14−16
Nu anlägger vi de sista nya p-platserna som vi just fått bygglov för. Mellan Kabelgatan 14 och 16 blir det två rader med totalt 17 p-platser, varav 7 är nya. Mitt emot Kabelgatan 39 F blir det en ny plats.
Här har förhandlingarna med byggföretaget Trollängen åter gått väldigt snabbt. Mot att vi är hjälpsamma mot dem anlägger de även dessa p-platser åt oss. Och vi slipper åter en omständlig byggprocess som tar tid och kraft.
I samband med denna förändring kapar vi även det högväxta buskaget vid Kabelgatan 14 jäms med marken. Vi ska sedan driva upp det till en lagom hög berså.

Städskrubbar tas bort
Projektet med att utveckla cykelrummen tar tyvärr längre tid än vi önskar. Samtidigt är cykelsäsongen här med full kraft.
Som en första åtgärd för att underlätta situationen tar vi bort cykelrummens städskrubbar i Kabelgatan 10, 12, 14, 18 och 30. Dessa används ändå inte nuförtiden.

Spela boule hos oss och i cup
Några medlemmar är intresserade av att bättre nyttja vår fina boulebana mellan Kabelgatan 10 och 12. Är du intresserad, kontakta Roland Axelsson, tfn 0707-73 47 72.
Lördagen den 2 september hålls den årliga boulecupen i Tynnered. För frågor och anmälan kontakta peter.elmrin@hotmail.com, 0704-77 54 13, senast den 29 augusti.

Nybygget går vidare
Nu är kallgaragen och p-platserna borta, hela markytan röjd och dessutom träden nedtagna på kullen ovanför. Arbetet går vidare med mer markarbeten.
Så småningom kommer borrning igång och därefter sprängning. I skrivande stund är tidplanen för detta inte klar. Trollängen kommer att informera i trapphusen om detta och även tipsa om hur man minimerar eventuella störningar.

Datoriserad underhållsplan
Underhållsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med underhåll, renoveringar och investeringar. Med dess hjälp kan styrelsen blicka framåt och få en översikt över åtgärder, såväl det närmaste året som mycket långsiktigt.
Planen utgör även ett gott underlag för budgetarbetet och för att hålla en jämn kostnadsutveckling över åren. Medlemmarna slipper därmed plötsliga och kraftigt höjda månadsavier.
Underhållsplanen följs upp varje år så att föreningen inte missar viktiga åtgärder, utan kan säkerställa kvaliteten i fastighetsbeståndet.
Planen är framtagen av HSB och ska finnas i varje HSB-förening.

Till sist
Fukt- och temperaturgivare är nu monterade i utvalda lägenheter.
Begagnat badkar finns, för 100 kr.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.