2020-06-18

Kortrapport från årsstämman

På grund av Covid-19 hölls stämman i år på Hotell Kusten med möjlighet till poströstning för den som inte kunde delta på plats. Till stämman kom 20 personer, varav 18 röstberättigade. 33 medlemmar hade lämnat in poströster och 1 medlem närvarade via fullmakt.

Två motioner avslogs men styrelsen har tagit till sig av önskemålen och kommer att arbeta för att bättre informera om kommande åtgärder i vårt område och i våra fastigheter. Styrelsen har också förhoppningen att kunna arrangera fler medlemsaktiviteter när situationen kring Covid-19 och risken för smittspridning är över.

Propositionen att teckna avtal för kollektivt bredband för samtliga lägenheter antogs av stämman, med start den 1 januari 2021. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information, men uppmanar medlemmarna att inte teckna sig på nya långa kontrakt.

Information om styrelsens sammansättning finns i trapphusen.

Kontakter under sommaren

Över sommaren har styrelsen och anställda på HSB semester i omgångar, så det kan ta lite längre tid att få svar på frågor. Vi ber om överseende. Akuta ärenden hanteras dock som vanligt skyndsamt! Felanmäl när det behövs!

Delta i valberedningen

Vill du vara med och påverka så har du en fin chans nu. Vi behöver en person till i föreningens valberedning. Är det du? Valberedningen föreslår personer till olika förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, till exempel nya styrelseledamöter. Valberedningen ska även lämna förslag på arvoden och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. Låter detta intressant så anmäl ditt intresse till: brfgraberget@hsbgraberget.se

Gröna gruppen – gå med!

Det finns många som vill vara med och påverka hur vår gemensamma utemiljö ska vara. Nu har du chansen. Nu sätter vi fart på Gröna gruppen igen. Där diskuterar vi tillsammans; odlingslotter, rabatter och utveckling av området. 

Du bidrar med ditt engagemang och din tid, och får chans att påverka. Anmäl ditt intresse till: brfgraberget@hsbgraberget.se Meddela också om du vill vara sammankallande!

Återvinn på rätt sätt

Vi uppmanar alla att noga följa de anvisningar om vad som får och inte får återvinnas i de olika kärlen i våra soprum. Fyll inte kärlen ytterligare när det är fullt, utan gå till nästa hus där liknande kärl finns, släng inte i soporna. 

När återvinningen inte sköts på ett korrekt sätt blir det fördyringar för föreningen och vi kan se oss tvungna att upphöra med detta.

Cykelrensning

Nu påbörjas en cykelrensning i delar av föreningen. Alla cyklar kommer att märkas upp med rödvita band. Om du vill behålla din cykel måste du ta bort bandet senast angivet datum i brev och anslag i cykelrum. Cyklar som har bandet kvar efter det kommer att märkas upp och forslas bort för förvaring i 6 månader, därefter kasseras de eller skänks bort. Rensningen sker etappvis, med start i höghusen.

Mata inte fåglarna

Vissa av oss vill gärna mata de fåglar som finns i området. Men snälla gör inte det. Dels blir det skräpigt och besvärligt med mycket fågelbajs, dels matar vi faktiskt råttorna också och det vill vi inte.

Kontaktvägar

Alla medlemmar har fått brev om vilka kontaktvägar som finns när det gäller olika typer av ärenden. 

Tänk på att göra felanmälan när det gäller akuta ärenden som skador, trasig eller bristfällig utrustning samt andra brister i fastigheterna och uteområdet. 

Felanmälan görs via vår hemsida: hsbgraberget.se eller via telefon: 010-442 24 24.

Använd papperskorgarna rätt!

Nu har vi satt små papperskorgar i tvättstugorna. De är avsedda för ludd, damm och skräp från tvätten. Annat lägger du i återvinningen eller sopnedkastet.