2005-08-18

Brandgator vid höghusen
Föreningen har under vecka 33 startat arbetet med att förbättra våra brandgator, då Räddningstjänsten har haft synpunkter på hur det ser ut här på Gråberget.
Det kommer bl a att läggas gräsarmering i gräsmattor som blir nästan som vanlig gräsmatta när det vuxit till sig. För att gräsmattorna skall klara vikten av en brandbil på ca 16 ton så krävs det att vi förstärker gräsmattorna. Detta innebär att vi får gräva ut ganska mycket för att sedan fylla på med bärande material, fylla på med jord och anlägga ny gräsmatta.
I planen ingår även 4 nya p-platser mellan Kabelgatan 18 och 20. Det kommer att planteras en häck i anslutning till platserna och de boende kommer att kunna påverka planteringar som skall försköna området för övrigt där.
Några befintliga platser får vi ta bort för att öka framkomligheten. De personer som detta berör kommer att kontaktas personligen. Arbetet kommer att ha en tid på 4-8 veckor.
Arbetet utförs av NCC AB, kontaktperson Anders Eliasson.
Bygg- och projektledning , Landskapsgruppen, kontaktperson Pål Nordqvist.

Visning av spiskåpor
Några olika modeller av spiskåpor kommer att ställas ut och visas omkring slutet av september. Byte gäller i höst Kabelgatan 33 – 41 där vi byter ut fläktarna i husen efter färdigställandet av fasaderna. Anslag kommer att sättas upp i trapphusen när det är dags.

Fritidsverksamheten på Gråberget
För att fler skall kunna och vilja delta i föreningens fritidsaktiviteter kommer vi att under hösten anordna bland annat pubkvällar i vår lokal. Det finns några som tidigare visat intresse att hjälpa till att ordna alternativa aktiviteter. Ni och andra intresserade kan kontakta Margot Ericsson för att planera hösten.

HSB Boule Cup 2005
Vi har minst 2 lag i boule med i cupen så passa på och heja på för ytterligare pokaler söndagen den 11 september på Dalens fotbollsplaner kl 9.00-16.00.

Sökes
Vi söker Dig som vill ta över som förtroendeman/kvinna här på Gråberget efter Linnéa Dalin, som nu slutar sitt arbete. Tjänsten är halvtid och arbetet består mest av fastighetsförvaltning, medlemskontakter, kontakter med HSB Göteborg och arbetsledning för föreningens anställda.
För mer information angående arbetsuppgifter och lön m m kontakta Berit Karlsson.