2011-10-04

Höststädning den 8–9 oktober
Visst vill du vara med och göra höstfint i området? Kom och ta ett tag lördagen och/eller söndagen, den 8–9 oktober. Vi samlas kl 10 vid trädgårdsförrådet, på gaveln vid Vantgatan 3 H.
Gröna Gruppen står för planerna. Du behövs för att förverkliga dem! Det finns redskap och förslag på uppgifter. Kl 12 bjuder vi på fika. Därefter fortsätter de som vill.

Flyttad besökstid 1 november
Expeditionens besöks- och telefontid tisdagen den 1 november är flyttad till dagen efter. Onsdagen den 2 november gäller alltså telefontid kl 14–16 samt telefon- och besökstid kl 18–20. Välkomna!

Röjning av saker och cyklar
Räddningstjänsten kräver att våra allmänna utrymmen är fria från saker. Därför genomför vi i oktober vår årliga röjning. Det som då finns utanför förråden slänger vi. Har du något där, ta hand om det! I cykelrummen finns gott om cyklar som inte används. Vi röjer enligt klara regler: Cyklar som efter uppmaning inte märks sparar vi undan i tre månader. Därefter körs de iväg för gott. OBS, gamla märkningar tar vi bort. Använder du inte cykeln, ställ den i ditt förråd!

Onumrerade tvättlås tas bort
I juni varslade vi om att vi kommer att ta bort omärkta tvättbokningslås och dubbletter. Detta genomför vi nu i oktober. Saknar ditt lås lägenhetsnummer har du nu en sista chans att märka upp det. Efter borttagning kommer du att få köpa nytt lås av fastighetsskötarna.

Kom till Skapargruppen!
Sömnadscirkeln från i våras har döpt om sig till Skapargruppen. Med detta vill de signalera att man är välkommen att delta med annat intresse än textilier. Hittills är de drygt tio stadigvarande medlemmar som träffas. Om du är intresserad, kom till samlingslokalen på Vantgatan 3. Cirkeln pågår torsdagar kl 18 hela hösten och kostar inget.

Förtydligande om ”taggen”
Vi vill göra ett förtydligande om våra elektroniska nycklar. Om du vill ha tillgång till bastu, snickeri och måleri lägger vi detta endast på din nyckel märkt ”1”. Du behöver dock inte komma in med själva nyckeln. Vi programmerar låssystemet, inte nyckeln.

Golvvärme endast på el
Flera medlemmar har hört av sig och frågat om de får installera golvvärme. Det går utmärkt, men bara om den går på el och installeras fackmannamässigt. Vattenburen golvvärme är inte tillåten.

Om bänkar och grillning
Nu har det varit sommar, sol och härliga utekvällar. Många har haft picknick ute och grillat både här och där. Härligt att se! Men (alltid dessa men) flytta inte bänkar och bord från andra platser. Vid boulebanan stod nyligen en rad med bänkar och bord i flera veckor. När ni grillar, tänk på var ni sitter så inte röken blåser rakt in i husen. Ta också bort grillarna efter er och släng dem inte i papperskorgarna. Grillning på balkongen är formellt tillåtet, men bara med elgrill. Dock avråder vi från det.

Lämna in din bastunyckel
Bastun har nu bara elektronisk låsöppning. Vi har tidigare skrivit att alla ska lämna in sina gamla bastunycklar, men det går trögt. Gör det nu – och få tillbaka din deposition!

Använd våra lägenhetsnummer
Myndigheternas nya fyrsiffriga lägenhetsnummer har skapat förvirring. Många anger nu dessa vid kontakter med expeditionen och fastighetsskötarna. Vi upprepar – de används bara vid kontakter med myndigheter. Inom föreningen och vid beställda arbeten använder vi våra gamla nummer.

Övrigt nytt i korthet
Ventilationskontroll godkänd på Kabelgatan 8–20.
Trappan ned till expeditionen är nu slät för att klara rullatorer.
Våra asfaltsytor har lagats.
Målning av en liten provyta har startat i tre trapphus.