2015-07-13

Sommar och semester!
Expeditionen kommer att ha stängt för semester veckorna 30–32. Under den tiden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kund­­tjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötarna. Vid behov kontaktar de styrelsen.
På samma sätt bokar eller avbokar du gästlägen­heter och samlings­­lokal under denna semesterperiod.

Container, vatten och redskap
Det är väldigt roligt att fler och fler vill göra fint kring sitt hus eller i området. Här är lite information för att underlätta för dig.
Containern för endast trädgårds­avfall står hela sommaren på plats i hörnet av Vantgatan 1 och Kravell­gatan. Vi tänker ha den upplåst varje dag. Är den låst lägger du avfallet bredvid, så lägger fastighets­skötarna i det sedan.
Behöver du ta vatten för att vattna rabatter eller din odlingslott gör du det i vilket soprum som helst. Du kommer in där med din vanliga husnyckel.
Har man en stund över kan det kännas motigt att hämta redskap i trädgårdsförrådet. Därför ska vi se över möjligheten att ha trädgårdsredskap i varje hus.

Nu har vi tre komposter!
Renova tillåter inte trädgårdsavfall i våra bruna påsar för matavfall. För att ta hand om trädgårdsavfall och avfall från pallkragar har vi därför skaffat tre gröna komposter.
En står ovanför boulebanan, en vid den lilla uteplatsen ovanför parkeringarna på Vantgatan 3 och en i klippområdet ovanför Kabel­gatan 41 A.
Du får endast lägga i trädgårdsavfall − inget annat. Varje kompost har en ansvarig skötare som varvar med strö och kaffesump.

Grilla gärna och säkert!
Sommaren är här och vi kan njuta av grönskan och nya sittplatser i vår fina utemiljö. Det är en miljö väl värd att värna. Det gäller inte minst vid alla trevliga grillstunder.
Ofta sker grillning spontant och obetänksamt, utan att man tänker på att en brand på sommaren sprider sig mycket snabbt.
Med tanke på allas vår säkerhet följer här några enkla regler från Räddningstjänsten som du ska följa, för att inte riskera ställas till ansvar för allmänfarlig ödeläggelse.

  • Vid eldningsförbud får du inte grilla alls.
  • Det är absolut förbjudet att tända en grill, utan att ha minst två spänner vatten intill.
  • Ha en telefon med dig, ifall du behöver larma.
  • Du som tänder grillen bevakar den − och släcker den även.
  • Använd endast grillkol eller briketter.
  • Använd ingen annan vätska än tändvätska, ställ den inte nära och spruta inte direkt på grillen.
  • Engångsgrill ska stå stadigt på icke brännbart underlag. Den kan välta vid hård blåst. Efteråt ska du dränka den med vatten innan du slänger den.
  • Grilla aldrig direkt på gräset − dels för brandrisken, dels blir det tråkiga brännhål.
  • Grilla aldrig direkt på berg, det kan då spricka.

Röjningar av utrymmen klara
Nu är vi klara med röjningarna av våra allmänna utrymmen, alltså trapphus, vindsgångar, källargångar och barnvagnsrum.
Läget var bättre än senast (2013) men vi fyllde ändå två containrar och två elektronikhäckar.

Cykelrummen ses över
Rensningen av mer eller minde oanvända cyklar är klar. Runt 20 cyklar kunde vi få bort, antingen som skänkta eller undanstoppade.
I höst ska vi se på en långsiktig lösning, till exempel att hänga cyklar på vägg eller cykelställ i två våningar. Dock är takhöjden låg och rör finns i vägen. Även cykelskjul ute kan vara ett alternativ, men där är det svårt att hitta ytor.
En uppmaning igen − för att minimera trasslet: Se till att du har ett fungerande cykelstöd!

Tvättbokningstavlorna rensade
Nu är det bättre ordning på tvättbokningstavlorna. Omärkta lås och dubbletter är borta och otydliga lås har märkts bättre. Detta kunde förstås göras endast för de lås som råkade finnas på tavlorna. Så vi ber dig att se över ditt eget lås och även leta efter eventuell dubblett.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!