2017-06-14

Pekka går − Kari kommer
Nu börjar en ny fas i livet för vår eminente fastighetsskötare Pekka. Han går nämligen i pension till midsommar. Hans sista arbetsdag blir torsdagen den 22 juni.
Styrelsen kan inte nog betona ur nöjda vi har varit med Pekka. Även förtroendemannen Eje har haft ett väldigt lättsamt och roligt samarbete med honom. Och berömmet från de boende har varit massivt.
Nåväl, platsen blir inte tom. En ny fastighetsskötare går redan bredvid Pekka. Han heter Kari och är lika trevlig och lättsam. Vi hälsar honom välkommen till oss!

Årsstämma om nya stadgar
Tack alla som deltog i årsstämman den 11 maj! Tyvärr fortsätter trenden med få deltagare. I år var vi 59 personer, två fler än förra året.
Under året har två styrelseledamöter avgått och några avgick vid stämman. Valberedningen föreslog antalet ledamöter till åtta stycken, med tre nyvalda. Detta godkändes och nu utgörs styrelsen alltså av åtta entusiastiska personer!
Stämman röstade för styrelsens förslag att anta HSBs nya stadgar. Stadgeändringen kräver ett stämmobeslut till, vilket kan tas på en extrastämma i höst.
Den nya styrelsen finns anslagen i trapphusen och stämmoprotokollet hittar du här.

Fukt- och temperaturgivare
Föreningen slöt den 1 januari ett nytt treårigt så kallat Komfortavtal med Göteborg Energi. Detta innebär fortsatt fjärrvärme till fast pris.
Avtalet inkluderar montering av trådlösa fukt- och temperaturgivare i hälften av våra lägenheter. Givarna ska på ett energieffektivt sätt ge oss den bästa komforten och utgöra grund för förbättringar.
Givaren är en liten vit dosa, som med fördel diskret kan monteras intill en dörrkarm. Monteringen tar cirka fem minuter. Företaget Ecoguard kommer inom kort att kontakta utvalda lägenheter om monteringen som sker i början av juli

Nu är rivningen igång
Alla 36 hushåll med bilplats på ”rivningstomten” har skrivit på avtalen om avflyttning och kompensation. Därmed kunde Trollängen den 8 maj ta första spadtaget i bygget.
Garagen har genomgått en asbestsanering, eftersom bland annat taken är av eternit, och för några dagar sedan kom själva rivningen igång. Det som händer härnäst är borttagande av asfalt, bortskalning av jord, trädfällning etc. Troligen sker dock ingen sprängning i juni och augusti.
Ett husbygge innebär alltid en relativt stökig situation. Dessutom innebär det en ökad konkurrens om våra p-platser, eftersom de som förlorat sina platser prioriteras för byten närmare sina hus.
Vi ber att få återkomma med mer detaljerad information.

Förändrad återvinning
Som en följd av husbygget togs återvinningsstationen bort den 1 juni. Styrelsen är väl medveten om att detta skapar problem och ber om överseende under vad vi hoppas ska bli en övergångsperiod.
Vi ber att alla som har möjlighet använder stationerna vid Blåsutgatan eller vid Såggatan, dit gångstigen mellan Kabelgatan 39 och 41 leder.
Frågan är prioriterad och vi diskuterar bland annat stans koncept med fastighetsnära insamling (FNI), antingen i ett miljöhus, miljörum eller utspridd i våra soprum.

Vill du ha en elbilsplats?
Vi kommer så småningom att ha åtta p-platser med laddning för elbil. Sex av dem är anlagda, men laddningsfunktionen är inte löst än.
Platserna ligger med en bra spridning i området; nummer 208−209 vid Kabelgatan 20, nummer 213−214 vid Kabelgatan 24 samt nummer 132−133 vid Vantgatan 1 A. Två till anläggs mellan Kabelgatan 14 och 16.
Du kan redan nu ställa dig i kö för en sådan elbilsplats. Den 1 juli drar vi ett streck i kön och ser om vi kan fördela p-platserna till elbilsinnehavare.
Vid brist på elbilar ska platserna naturligtvis nyttjas av vanliga bilar. Men elbilsägare prioriteras och den med en vanlig bil sägs då upp, med tremånaders uppsägningstid.
Månadskostnaden för en elbil, samt hur elkostnaden ska debiteras är under utredning. Vi ber att få återkomma om detta.