2012-02-23

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls torsdagen den 3 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Motioner lämnas via brev eller e-post till expeditionen, senast den 31 mars.
Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor ställer du istället till styrelsen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Skadade fasader rivs
Den juridiska handläggningen om skuldfråga och åtgärd för fasaderna har visat sig vara oerhört tidsödande. För att inte riskera skador har styrelsen, i samråd med jurist, beslutat att omgående riva delar av fasaderna på Kabelgatan 8–14. Ställningar reses i början av mars.
Entreprenören Målericentralen, som utförde fasadmålning och omfogning, åtog sig att ansvara för och avlägsna fasaddelar som riskerar att trilla ner. Då entreprenören underlåtit att utföra detta anlitas en annan entreprenör.
Hur fasaderna ska återställas är under utredning. Våra övriga fasader kommer att garantibesiktigas mycket noga under våren.

Trapphusrenovering är igång
Nu är trapphusrenoveringen i full gång. KP Måleri gör arbetet och projektledningen sköts av HSB Ombyggnads Oskar Nilsson.
Firman startade första veckan i februari med golvrenovering på Kabelgatan 8, 10 och 12 samt målning på Kabelgatan 39.
Totalt handlar det om 37 trapphus. Kabelgatan 41 samt Vantgatan 1 och 3 har tagits tidigare, där görs endast mindre arbeten vid behov.
Arbetet sker i en etapp och löper under hela året, med visst uppehåll för sommaren. När arbetet påbörjas anslås i respektive entré.

Schindler sköter alla hissarna
Från den 1 januari har föreningen ett treårigt fullserviceavtal för alla hissar med Schindler Hiss AB.
Fel under arbetstid anmäler du till fastighetsskötarna, telefon med svarare 24 42 09. Fel under övrig tid anmäler du till Schindler, telefon 020-31 33 33.

Fredagspub i mars
Nu blir det snart pub igen. Det blir troligen en fredag i mars. Håll utkik efter anslag i din trappuppgång.

Påta i rabatten
Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten. Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.
Vill du, ensam eller tillsammans med någon granne, haka på kontaktar du förtroendemannen. Föreningen står för växter och övrigt material mot uppvisat kvitto.

Skapargruppen nu på tisdagar
Skapargruppen träffas fortfarande en gång i veckan, men nu på tisdagar kl 18. Träffarna pågår hela våren i lokalen på Vantgatan 3.
Du är välkommen att ta med dig det du vill pyssla med, textilier, målningar eller vad det vara månde. Drygt tio grannar träffas stadigvarande på detta trevliga sätt.

Finare lekplats och grillplats
Arbetet med att göra lekplatsen finare fortsätter. Bärbuskar har ersatt taggbuskarna, sandlådan ska göras om och en ny förvaringslåda för leksaker köpas in. En lekstuga och en bättre sittgrupp planeras.
Även grillplatsen ska göras trevligare. En nyinköpt sittgrupp ställs ut till våren samt en tunna att slänga aska och engångsgrillar i.

Sopvägning börjar under 2012
Sorteringen av bioavfall går ganska knackigt i våra hus. Göteborg inför under 2012 viktbaserad avfallstaxa i vårt område. Att inte sopsortera blir då som att kasta pengar – om inte i sjön, så i alla fall i soporna.
Styrelsen kommer nu att anta denna utmaning att värna miljön och samtidigt spara pengar. Det sker bland annat genom en informationskampanj och effektivare sorteringskärl i lägenheterna.

Övrigt nytt i korthet
Ventilationskontroll godkänd på Kabelgatan 30 och Kravellgatan 1.
Gästlägenheten ska handikappanpassas under våren.