2016-12-19

Expeditionen helgstänger
Expeditionen är obemannad från och med den 23 december till och med den 8 janu­ari. Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs felanmälan, telefon 010-442 24 24 eller via webben, www.hsb.se/goteborg.
På samma sätt bokar eller av­bokar du gästlägenhet och samlingslokal. Expeditionen öppnar åter tisdagen den 10 januari, med besökstid och telefontid klockan 18−20.

Månadsavgifterna oförändrade
Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att låta månadsavgifter­na vara oförändrade den 1 januari 2017. Det gäller såväl lägenheter som fordonsplatser.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och underhållsåtgärder kommer att ske som planerat enligt underhållsplanen, utan att avgifterna behöver höjas nu.

Träffa styrelsen i ”hallen”
Du kan under vintern/våren träffa styrelsen tisdagar klockan 18−20 i hallen utanför expeditionen. Datum är den 17 januari, 7 februari, 7 mars och 11 april.
Styrelsen vill fånga upp frågor och funderingar, informera om det som är offentligt samt bjuda in till dialog och mer engagemang från dig som medlem.
Du som vill ställa en skriftlig fråga till nästa styrelsemöte har tid på dig att komma in med underlag. Styrelsen behöver ha underlaget minst en vecka innan påföljande styrelsemöte, som i princip alltid är första onsdagen i månaden.
Du lämnar din fråga via ett mejl eller brev till expeditionen.

Inbrott pågår i området
Tyvärr har vi en våg av inbrott i området. Det gäller framför allt i cykelrum och källarförråd, men även två lägenheter har drabbats. Fräcka inbrott sker även på dagen.
Var därför extra vaksamma! Släpp inte in någon som står utanför huset utan att fråga vem personen ska hälsa på. Följ även uppmaningen under nästa rubrik!
Nokas Security ronderar varje natt i husen och i uteområdet.

Anmäl taggar och nycklar!
Den skarpare uppmaning styrelsen gick ut med fick effekt. Nu har många fler anmält antalet taggar och CMS316-nycklar de har.
Men fortfarande saknas uppgifter från 125 lägenheter! Styrelsen påminner om övervägandet att låta spärra samtliga oanmälda taggar.
Genom att vi får kontroll på alla taggar kan vi spärra taggar som är på drift. På så sätt minskar vi risken för inbrott genom att obehöriga använder tappad tagg för att ta sig in i våra gemensamma utrymmen.

Valberedningen är igång
Även om årsstämman inte är förrän i maj har valberedningen redan börjat sitt arbete med att hitta nya medlemmar till styrelsen.
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar och andra avgår. Under året har dessutom två styrelseledamöter slutat, så dessa platser behöver ersättas.
Är du intresserad av att påverka allas vårt boende, anmäl dig då till Harald Nordius, tfn 0705-31 38 14.

Kom på mangelkurs!
Känslan av nymanglade lakan eller en linneduk som glänser på bordet efter att ha gått igenom en stenmangel är oöverträffad för den som använder våra stenmanglar. Genom enkäten om bland annat stenmanglar fick vi veta att flera personer i föreningen skulle vilja lära sig att använda stenmangel. Nu får du chansen!
Tisdagen den 10 januari klockan 18 samlas vi i hallen i samlingslokalen. Ta med dig ett lakan, en duk eller något annat som du vill prova att mangla. Vi går gemensamt till närmaste stenmangel och får handfast undervisning av Anette Granqvist, som bor i föreningen sedan många år. Blir vi många kursdeltagare finns det både fler manglar och lärare att dela upp oss på.
Blir du försenad, ring Stina Jansson, tfn 0738-23 10 48.

Öppet hus om barngrupper
För dig som är hemma helt eller delvis med ditt barn finns möjlighet att tillsammans med andra föräldrar skapa en barngrupp en eller två vardagar per vecka under våren.
Onsdagen den 11 januari klockan 10−12 är det öppet hus i samlingslokalen för dig som är intresserad av barngrupp. Ingen anmälan behövs, lekmattorna kommer vara utrullade och leksakerna framplockade. Är du intresserad av barngrupp, men inte kan delta den 11 januari, kontakta expeditionen.
Gruppen ska vara öppen för alla medlemmars barn och då används samlingslokalen kostnadsfritt. Där finns ett fullt utrustat barnsäkrat kök, barnstolar, lekmattor, leksaker, servis för barn med 32 uppsättningar etc.

En kväll i grönskans tecken!
Torsdagen den 2 februari klockan 18 blir det i samlingslokalen infor­mation och diskussion om pallkragar, rabatter och vad vi kan göra i vårt närområde. Du som har odlat ett par säsonger får gärna dela med dig av tips och misslyckanden, så att vi alla kan bli bättre odlare.
My Karlsten Sfiris från Gröna Johanna berättar om komposteringsprocessen i allmänhet och hur våra Gröna Johanna-komposter fungerar. Föreningen bjuder på fruktsallad och varm dryck under kvällen.
Du anmäler dig till expeditionen senast den 31 januari.

Kom till Skapargruppen!
Skapargruppen är en möjlighet för dig att få träffa grannarna, sätta av en stund för att kanske laga något klädesplagg, ta med stickningen, måla något eller bara sitta ner och prata en stund.
Tisdagen den 17 januari klockan 18−20 startar Skapargruppen igen, för att sedan hålla på våren ut. Det krävs ingen anmälan − det är bara att dyka upp i samlingslokalen. Dörren är öppen!

Fasadtvisten ännu ej klar
HSB Gråberget har under en längre tid drivit en process mot Målericentralen för att få ersättning för deras fasadarbete. Tidigare styrelser har under processen konsulterat en utomstående jurist för professionell handledning. Arbetet med detta är ännu ej klart.

Cykelrummen förbättras
Arbetet med att ta fram lösningar för våra cykelrum fortskrider och vi kommer att påbörja arbetet med utvalda pilothus i början av året.
Förutom fler cyklar ska vi även få plats med cykelkärror.

Branddörrar ska inte låsas
I flera av föreningens källare och vindar finns branddörrar i plåt. En del av dessa har varit låsta från ena sidan. Eftersom det är en utrymningsväg ska de inte vara låsta och detta har vi åtgärdat nu.

Skaffa brandvarnare nu!
Så här i juletid är det extra mysigt med levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det.
Har du inte en brandvarnare, så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Glöm inte att kolla funktionen och byta batteri, till exempel när du har läst detta blad.

Vintern är här – snön kommer!
Vintersäsongen är här och med den förmodad snö som ska röjas. Fastighetsskötarna snöröjer och halkbekämpar hela området inklusive vid garagen och gatan utanför p-platserna, men av försiktighetsskäl inte alldeles intill bilen.
På p-platsen skottar du själv. Du kan använda den snöskyffel som finns i alla soprum.

Asbest kan finnas i din lägenhet
Asbest finns kvar här och var på Gråberget. Det är dock omöjligt för styrelsen att idag veta om och var det finns i lägenheterna.
Det är ingen fara så länge asbesten är orörd. Det finns heller ingen skyldighet att ta bort asbest.
Däremot finns det en arbetsmiljölag om asbest och krav på deponering. På hemsidan finns utförligare information om asbest, se här.

Endast vattenbaserad färg
Vi har försökt att lösa problemen med stark färglukt som sprider sig från måleriet. Här är därför en påminnelse om att du endast får använda vattenbaserad färg där.

Två olika lägenhetsnummer
Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer. Du använder det fyrsiffriga vid kontakt med myndigheter, Posten etc. Du hittar detta i lägenhetslistan i trapphuset.
Inom föreningen och vid beställda arbeten använder du vårt interna löpnummer. Det finns angivet på utsidan av lägenhetsdörren, samt i trapphuslistan.

Fynda i bytesrummet!
Bytesrummet i soprummet på Kabelgatan 26 har nu varit igång ett tag och flera nyttiga saker har gått att finna där. Exempel är lampor, barnvagn, barnskor och leksaker.
Ställ dit hela och rena saker och ta med dig något annat därifrån!

Till sist
Nytt Komfortavtal med fjärrvärme till fast pris är på gång
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar dig God Jul och Gott Nytt År!