2017-11-14

Extrastämma den 27 november
Extra föreningsstämma hålls måndagen den 27 november klockan 19 i samlingslokalen. Stämman har en enda beslutspunkt: Beslut nummer 2 om att införa ”HSBs normalstadgar 2011”.
Kallelse kommer att läggas i allas brevlådor senast den 20 november. Är du nyinflyttad eller inte har kvar stadgeförslaget från årsstämman, kontakta expeditionen.

Röjning av allmänna utrymmen
Räddningstjänsten kräver att vi ska hålla våra allmänna utrymmen – trapphus, vindsgångar och källargångar − fria från allehanda saker eller rent skräp.
Vet du med dig att du har saker i trapphuset eller utanför förråden på vinden eller i källaren − ta då omgående hand om dem!
Den 15 november forslar vi bort det som står kvar.

Röjning av cyklar inne och ute
Det är mycket trångt i våra cykelrum. Ofta står mer eller mindre skrotfärdiga cyklar och bara tar upp utrymme. Därför gör vi då och då röjningar.
Märk cykel du vill ha kvar med ditt lägenhetsnummer. Vill du donera en cykel till välgörenhet, kontakta expeditionen.
Observera att vi även tar undan cyklar med lappar kvar sedan förra röjningen. Dessa har förmodligen inte använts sedan dess.
Den 15 november ställer vi undan omärkta cyklar. Även övergivna cyklar utomhus plockar vi då bort. I mars körs de iväg för gott.
Vi uppmanar dig som inte använder en cykel att förvara den i ditt förråd. Se också till att du har ett cykelstöd och att det fungerar. Cyklar som lutas mot andra skapar stor irritation.

Rensning av tvättbokningslås
Den 15 november rensar vi tvättbokningstavlorna. Omärkta eller felmärkta bokningslås och dubbletter tas då bort.
Om du saknar ditt lås efter den röjningen köper du ett nytt hos fastighetsskötaren.

Dags för glögg och jultändning
Söndagen den 26 november klockan 18 samlas vi, dricker glögg och tänder julbelysningen. Se utförlig information i trapphusen eller på hemsidan, www.hsbgraberget.se.

Mycket händer med nybygget
I trapphusen och på hemsidan kan du se vad som sker den närmaste tiden med Trollängens nybygge och även vad det i slutändan blir för slags lägenheter de nya husen.

Ökad dörrsäkerhet
Nu har vi bytt dörrstängare på alla cykelrumsdörrar till sådana som går att ställa upp och stänger sig själva efter en kort stund. Därmed slipper vi konflikten mellan inbrottsrisk och enkel passering.
Styrelsen har beslutat att för våra entréer ska inga hjälpmedel (dörrstopp, krok, rem etc) finnas. Eftersom dessa alltför ofta glöms bort prioriterar vi här säkerheten framför passeringen. Behöver du ställa upp dörren tar du med dig något eget och tar sedan bort det efter dig.
Vi vill även nämna att samlingslokalens hall numera är videoövervakad. Detta efter att flera inbrott och stölder har skett i lokalen.

Se över ditt gamla badrum
Styrelsen vill betona att ditt badrum, om du inte har renoverat sedan stambytet 1985−87, nu är 30 år gammalt. Yt- och tätskikt ligger på ditt ansvar och de flesta försäkringsbolag anser att de är avskrivna vad gäller ersättning vid en skada.
Därför är det en bra idé att kolla om badrummet kan vara i behov av renovering. Det gäller särskilt i de badrum där badkaret tagits bort för att istället duscha direkt på golvet. Det påfrestar de gamla ytskikten mer, med risk för vattenskador, och styrelsen avråder från detta.
Glöm inte att du ska ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring, annars är du inte tillräckligt skyddad vid till exempel en vattenskada. Läs mer på hemsidan samt stäm av med ditt försäkringsbolag.

Till sist
Våra nya p-platser är nu anlagda och motorvärmaruttag kommer.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.