2019-10-09

Arbeten med mark och avlopp

Föreningens omfattande åtgärder kring grunder, ledningar och mark är nu igång. Först ut är Kabelgatan 16, där uppgrävning och återfyllning närmar sig slutet. Färdigställandet av markarbeten med bland annat ny entré utan trappsteg samt omdragning eller infodring av avlopp i källaren kommer att pågå in i november.

I slutet av oktober börjar lika arbeten i källaren och runt Kabelgatan 8 att utföras. Resultatet av arbetena kommer att utvärderas innan nästa hus åtgärdas. Berörda hus kommer att få information.

 

Inga nya kallgarage

Frågan om nya kallgarage har varit snårig. Enligt Fastighetskontoret kan bygglov endast ges på den befintliga parkeringsytan mitt emot dagiset vid Kravellgatan. Därmed skulle 21 p-platser försvinna till förmån för utlovade 16 garage.

Kontoret har dock gjort en miss och planlagt för liten yta. Bygglov kan ges för bara hälften så många. Det kraftigt minskade antalet p-platser, i kombination med stora byggkostnader, gör att vi avstår.

 

Torkskåp ersätter torkrum

Styrelsen har på prov ersatt torkrummen med torkskåp i Kabelgatan 8 och 16. Syftena var dels effektiv, energisnål och tystare torkning, dels större cykelutrymme. Det senare har många efterlyst.

En enkät i husen har genomförts och utvärderats. Torkskåpen blir nu permanenta och de tidigare torkrummen ska renoveras och ställas i ordning för cykelförvaring.

Styrelsen avser att fortsätta att installera torkskåp, i första hand i höghusen på Kabelgatan 8−20.

 

Papperskorgar i tvättstugorna

Vi byter ut de stora avfallskärlen i tvättstugorna mot små papperskorgar. I de stora kärlen är det alltför enkelt att slänga återvinningsbara flaskor, burkar och kartonger. Inte sällan ligger där även saker som inte har i tvättstugan att göra, till exempel smutsiga cykeldelar.

De nya korgarna är avsedda för ludd, damm och skräp som hör till tvätten. Annat lägger du i återvinningen eller sopnedkastet.

 

Nyckellämning i deponiskåp

Styrelsen inför nu en säkrare hantering av lägenhetsnycklar. I hallen utanför expeditionen finns ett säkerhetsskåp med en lucka för nycklar. Skåpet har en tydlig instruktion och nyckelkuvert ligger ovanpå.

Hädanefter är det bara där du ska lämna nycklar – inte till fastighetsskötaren eller expeditionen.

 

P-platserna inte klara i år

Breddningen och renoveringen av de ursprungliga p-platserna blir inte slutförd innan årsslutet. Dock hoppas vi bli klara med de nya platserna, inklusive de tolv för el.

För nytillkomna gäller muntliga avtal med en månads uppsägning.

 

Röjning barnvagnsrummen

Vid styrelsens senaste brandsäkerhetsgenomgång konstaterades att flera använder barnvagnsrummen som sitt privata förråd. Där kan stå allt ifrån möbler och grillar till kassar med flaskor, burkar och tidningar. Tillåtet är barnvagnar, rullatorer och på vissa håll cyklar.

Styrelsen kommer nu att låta rensa alla barnvagnsrum. Du som vet med dig att du bryter mot reglerna − ta bort dina saker.

 

Sköt bytesrummet bättre!

I höst har Renova två gånger vägrat att ta ut sopkärlen i Kabelgatan 26, eftersom dragvägen inne i rummet har blockerats av ”bytessaker”.

Vi riskerar nu att tvingas upphöra med bytesrummet. Ställ sakerna smart, inte bara var som helst på golvet − och absolut inte utanför den tejpade linjen.

 

52 nya bostäder vid Ärlegatan

Fastighetsbolaget Skeppsviken har påbörjat förberedelserna för 52 bostadsrätter vid Ärlegatan.

I samband med detta ska gångvägen och trapporna över berget rustas upp. En tillfällig nedgång läggs vid Ärlegården mot Mariaplan. Även de vackra ”Jubileumslyktstolparna” ska renoveras.

 

Till sist

Det finns lediga odlingslotter.

Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.