2014-02-20

Undermålig fastighetsskötsel
Många medlemmar har hört av sig om brister i fastighetsskötseln. Det handlar om kontaktsvårigheter, långa handläggningstider eller att åtgärder helt enkelt inte utförs.
Styrelsen är mycket missnöjd med den tjänst som HSB hittills har levererat. I början av året hade vi ett visst överseende, men förväntningarna har inte alls uppfyllts.
Styrelsen har under året löpande fört diskussioner med HSB om förbättringar på en rad områden. Eftersom många avtalspunkter inte är uppfyllda håller styrelsen även inne betalningar för tjänsten.
Styrelsen vill se en helt annan attityd i arbetet. Stora förbättringar måste till och det är nu upp till HSB att visa på detta.

Förhandlingar om förtätningen mot sitt slut
Styrelsen ser inte att vi kan komma längre i förhandlingarna med kom­munen. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare med slutgranskning av aktuella avtal mellan kommunen och föreningen.
Målet är att ha en extrastämma runt månadsskiftet mars/april. Personlig kallelse delas ut senast en vecka före extrastämman.

Första fasadetappen snart klar
Fasadrenoveringen på Kabelgatan 8–14 löper på som planerat och halva projektet är i princip klart. På Kabelgatan 12 och 14 återstår bara småarbeten, såsom socklar.
Ställningar är resta kring Kabelgatan 10 och snart kring Kabel­gatan 8. Den oberoende besiktning som gjorts visar att även på dessa två hus behöver samtliga fasad­sidor renoveras. Husen beräknas bli klara under våren/sommaren. Berörda medlemmar kommer att löpande informeras om arbetet.

Renovering av föreningslokaler
Arbetet med renovering av samlingslokalen, den äldre gästlägenheten och bastun går enligt plan.
Ett första projektmöte har hållits och vi har just fått bygglov. Planerad byggstart är någon gång i höst.

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls tors­dagen den 8 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Motioner lämnas via brev eller e-post till expe­ditio­nen, senast den 31 mars.
Motionen ska vara ställd till årsstämman, innehålla ett tydligt förslag och vara under­teck­nad med namn, adress och lägen­hets­nummer. Enklare frågor ställer du istället till styrelsen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Intresserad av styrelsearbete?
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar och andra avgår. Är du intresserad av att påverka allas vårt boende? Anmäl dig då till valberedningen:
Nina Secund Holfelt, 14 56 10
Kristina Nilsson, 24 49 42
Christina Karlsson, 0760-49 19 40.

Pub sista fredagen i mars
När Göteborg visar sitt vanliga vinteransikte är det skönt att se fram emot en pub. Den blir fredagen den 28 mars. Håll utkik efter anslag i trapphusen. Och ni nyinflyttade – glöm inte er lilla blå ”gratislapp”.

Vårstädning den 26–27 april
Våren känns kanske ännu en bit borta, men årets vårstädning är redan bestämd. Vi samlas den 26–27 april för att påta i jorden, röja sly, snygga till rabatter och annat kreativt. Föreningen bjuder på fika.
Anslag med detaljer sätts upp i trapphusen när det närmar sig.

Påta i rabatten
Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten. Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.
Vill du haka på kontaktar du förtroendemannen. För­eningen står för växter mot uppvisat kvitto.

Odla i egen odlingslott
Vi har numera odling i pallkragar i tre områden; boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12 samt klippområdena ovanför Vantgatan 1 respektive 3. Därmed är det stor chans att man har nära till sin lott.
Är du intresserad av att odla, se hemsidan för mer detaljer och hör av dig till förtroendemannen.