2006-10-25

Nya öppettider för expeditionen
För att effektivisera förtroendemannens arbete har styrelsen beslutat om nya öppettider för expeditionen: Telefontid och besökstid tisdagar 18-20. Endast telefontid onsdagar 14-16. Du kan mejla expeditionen@hsbgraberget.se, skriva brev eller prata in på svararen, tfn 12 02 51.

Nya stadgar och ny underhållsbroschyr
Med detta blad följer de nya stadgarna och broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten?

Fasadrenovering och ventilationsbyte som planerat
Fasadrenoveringen Etapp 3, Vantgatan 1-3, slutförs under november. Ventilationsbytet startar efter jul och pågår t o m februari. Balkonggolv/fronter på Vantgatan 3 kommer att renoveras under våren 2007. Styrelsen har beslutat att ta in nya anbud för Etapp 4, Kabelgatan 22-30.

Betalning via månadsavin
Gästlägenhet, samlingslokal, namnändring och liknande debiteras hädanefter via månadsavin.

Barnstolar i samlingslokal och gästlägenhet
Nu finns två barnstolar i samlingslokalen och en i gästlägenheten.

Blir det något Luciatåg i år?
Ska vi ha ett Luciafirande i föreningen? Om du vill ordna med detta, kontakta expeditionen.

Vi söker engagerade medlemmar
Vill du arrangera fester, gå med i Festkommittén. Vill du försköna utemiljön, gå med i Gröna Gruppen. Vill du förbättra hemsidan, gå med i Webbgruppen. Anmäl dig till expeditionen.

Stor uppslutning på höststädningen
Att ändra städdagarna till lördag och söndag var lyckat. Totalt kom 26 personer.

Färgflagningen på höghusen
En utredningsgrupp med HSBs projektledning, Målericentralen, Konkret Betongkontroll och SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utreder nu orsaken till putssläppen på Kabelgatan 8-14. Styrelsen har i nuläget inget svar, utan avvaktar resultatet av utredningen.

Hissarna ses över
Styrelsen ser just nu över såväl serviceavtal som renoveringsbehov för hissarna.

Fuktproblem på Vantgatan 1 och 3 utreds
Styrelsen utreder nu fuktproblemen i vissa källare och trappuppgångar på Vantgatan 1 och 3.

Torktumlaren hör till tvättpasset
Du får använda torkrummet, men inte torktumlaren, en timme efter tvättpasset.

Container endast för fastighetsskötseln
De containrar vi ställer ut är för fastighetsskötseln. Ni får inte slänga egna grejor där.