2010-06-30

Expeditionen har semester den 19–30 juli och den 9–27 augusti
Har du brådskande frågor, vänd dig till fastighetsskötarna på Kabelgatan 20, telefon 24 42 09. Deras semester ligger omlott, så här finns alltid minst en person på plats. Hos dem kan du även boka/avboka gästlägenheten och samlingslokalen. Vid behov kontaktar de styrelsen.

Årets vårstädning drog fyrtio personer
Vårstädningen den 8 och 9 maj lockade en hel del gröna entusiaster. Några röjde sly och for fram med krattor i skogsslänten från Vantgatan 1 ned mot Kabelgatan 10–14. Andra röjde sly och städade upp runt lekplatsen och upp mot grillen. ”Triangeln” mellan Vantgatan 1 och 3 fick sig en genomkörare. Bakom långhusen på Kabelgatan 33–41 försvann sly nära fasaderna. Många lade stor energi på de rabatter som medlemmar valt att sköta. Som vanligt avslutade vi med god fika och trevlig samvaro. Tack alla som gjorde en insats!

Trädvård med början i höst
Förra året tog vi ned en del träd. Nu går vi vidare med en långsiktig översyn av uteområdet. Gröna Gruppen, fastighetsskötarna och förtroendemannen har gjort rundvandringar och antecknat idéer om förändringar några år framåt. Specialister på trädvård ska nu kallas in för konsultation. Vi börjar i höst och en prioritering är då Kabelgatan 24–26, inklusive lekplatsen.

Kapitaltillskott till föreningen inte realistiskt
På årstämman fick styrelsen i uppdrag att redovisa följderna av så kallat kapitaltillskott. Enligt HSB Göteborgs ekonom betalar medlemmen en del av föreningens lån och får en lägre andel av föreningens kapitalkostnader, vilket ger differentierade andelstal. Fördelen är medlemmens skatteavdrag för räntan, något som föreningen inte kan få. Nackdelar är dyrare administration, omräkning av andelstalen vid nyupplåning och amortering, påverkan på beslut om lån och räntor samt en osäker investering för medlemmen, dvs att få igen kostnaden vid försäljning. Modellen kräver dessutom alla medlemmars samtycke, vilket i en stor förening inte är troligt.

Tydligare om elektronisk bastunyckel
I förra bladet skrev jag – inte särskilt tydligt – om bastunyckeln. Jag försöker en gång till: Du kan inte automatiskt basta med din elektroniska nyckel, utan jag måste först ge dig tillgång. Har du en vanlig nyckel ska du lämna in den till mig. Detta gäller många av er, kontakta mig!

Grilla gärna – men med omdöme
Grillsäsongen är här och doften av grillat (och tändvätska) sprider sig. Var dock försiktig när du grillar och ta även hänsyn till dina grannar. Grilla aldrig på bord, bänkar, trädäck etc, något som redan har hänt (på ett bord!). Utöver brandrisken blir det fula brännmärken på underlaget. Grilla inte heller på berghällar, som då kan spricka. Släck noga och ta bort allt efter dig.

Släng inte ut fimpar!
Du får röka på din balkong, om det inte innebär olägenhet för dina grannar. Men släng absolut inte fimpar från balkongen eller vid entréerna. Förutom brandrisken ser det väldigt skräpigt ut.

Övrigt nytt i korthet
Styrelsen undersöker ombyggnad av lokaler till lägenheter på Kabelgatan 35 E och 37 F.
Styrelsen undersöker om vi kan ta fram några fler bil- och MC-platser.
Vi testar ny torkutrustning med perforerade värmerör i torkrummet på Kabelgatan 14.
Städbolaget har en ny städare vid namn Elaine som tar hand om alla våra hus.
Vi har under våren tyvärr polisanmält mer klotter än vanligt.

En skön sommar önskar styrelsen för HSB Brf Gråberget genom Eje Andersson!