2018-03-13

Motionera till årsstämman
Årets årsstämma hålls tisdagen den 8 maj klockan 19 i Majornakyrkan på Chapmans Torg, med fika klockan 18. Kallelse och dagordning kommer i årsredovisningen senast den 24 april.
Motion lämnas via brev eller mejl till expeditionen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer.
Innan du skriver en motion kan du rådgöra med förtroendemannen huruvida liknande förslag har varit uppe tidigare, eller om det kanske är en fråga för behandling på ett vanligt styrelsemöte.

Återvinningsstationen borta för gott
Många har hört av sig och undrat när vi får en återvinningsstation igen. Svaret är tyvärr att vi inte får någon alls. Göteborgs Stad vill istället att vi ska sortera i eller vid våra hus, något som de kallar FastighetsNära Insamling (FNI).
Styrelsen utreder nu om vi kan få plats med sådan sortering, till exempel utspridd i våra soprum.
Vi ber åter att alla som kan använder stationerna vid Blåsutgatan eller vid Såggatan, dit gångstigen mellan Kabelgatan 39 och 41 leder.

Stör inte husets ventilation!
Vi har problem i flera hus med os eller rök i lägenheter eller trapphus. Problemen är svårlösta och därför vädjar vi till alla att följa våra regler. På hemsidan finns mycket att läsa om detta.
Alla hus har centrala fläktar på vinden, justerade ventildon och som standard spiskåpor i Futurums 200-serie, med endast spjäll. Du får inte koppla in en fläkt på systemet och inte ändra justeringen. Spaltventilerna ovanför fönstren ska vara öppna, annars kan du få in os, rök, eller soplukt via springor i huset.
Så här kollar du din spiskåpa: Öppna spjället och håll upp ett A4-papper mot utsuget. Det ska då suga fast. När du stänger spjället ska papperet ramla ned.
Felanmäl trasigt vred, så att du inte sprider os. Fettfilter i metall finns i Elon-butiker. Måttet är 359 x 255 mm och artikelnumret 3523.

Ta hand om en rabatt!
Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten. Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.
Vill du, ensam eller tillsammans med någon granne, haka på kontaktar du expeditionen. Föreningen står för växter mot uppvisat kvitto.

Vill du odla i pallkrage?
Våren är visserligen en bit bort, men du kan redan nu ställa dig i kö för att odla i odlingslott.
Vi har 50 pallkragar i fyra områden: Kabelgatan 10−12, 26−30 och 33−35 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1. Vill du odla, kontakta expeditionen.

Nybygget utvidgar norrut
Från Trollängen har vi fått en tidplan för nybygget under våren. Alla datum är dock ungefärliga.
Den 12 mars − 20 april slutförs den första grundläggningen med markarbete och gjutning.
Den 20 april börjar en stor byggkran att monteras mitt på området som nu grundläggs. Detta kan medföra en del trafikstörningar.
Den 23 april börjar betongelement att monteras, vilket medför en del transporter. Första delen är källarplanet som ska bli garage och förråd. Det blir väggar runt betongplattan, mot berget och mot gatorna upp till gatuplan.
I april startar rivningen av scoutgården och pumpstationen. Efter rivningen startar de sista sprängningsarbetena där och de beräknas pågå i sex till åtta veckor.
Den 21 maj – 8 april planeras en återfyllning runt källaren. Gatans avspärrning ska man försöka krympa, för att få bort rödljusen.

Till sist
Gamla nummer av Illustrerad Vetenskap skänks av expeditionen.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.