2018-01-16

Nya stadgar från den 5 januari
Från och med den 5 januari 2018 gäller nya stadgar för föreningen. På styrelsemötet den 10 januari beslutade styrelsen att stadgarna gäller från datumet då Bolagsverket registrerade stadgarna.
Felanmälan som görs från och med den 5 januari hanteras enligt de nya stadgarna. Felanmälan innan dess hanteras enligt de gamla stadgarna, även om arbete och fakturering sker senare.
De nya stadgarna antogs vid föreningsstämmorna den 11 maj och den 27 november 2017. Du kan ladda ned dem här.

Nya bokningsregler beslutade
Styrelsen beslutade den 10 januari om nya bokningsregler för gästlägenheterna, samlingslokalen och bastun. Förhoppningsvis ska fler nu inte känna att det ”alltid är fullbokat”. Vi nämner här ändringarna, för full information, se här.

Gästlägenheterna
Hyran är 400 kr per dygn. Det gäller för bokningar gjorda efter den 10 januari. Avbokning ska ske senast två dygn före tillträdet, annars debiteras bokningen.
Bokningsregler:
    •  Högst fem nätter i rad
    •  Endast en aktiv bokning
    •  Högst sex månader i förväg
    •  Ej övernattning för medlemmar
    •  Ej för andrahandshyresgäster

Samlingslokalen
Bokas i sammanhängande pass, som vardera kostar 100 kr. Det gäller för bokningar gjorda efter den 10 januari. Avbokning ska ske senast en vecka före tillträdet, annars debiteras bokningen.
    •  Pass 1, klockan 08−12
    •  Pass 2, klockan 12−16
    •  Pass 3, klockan 16−20
    •  Pass 4, klockan 20−08
Bokningsregler:
    •  Max fyra pass, med valfri start
    •  Endast en aktiv bokning
    •  Högst sex månader i förväg
    •  Ej kommersiell verksamhet
    •  Ej för andrahandshyresgäster
    •  Övernattning ej tillåten

Bastun
Bokas i tvåtimmarspass:
    •  Pass 1, klockan 06−08
    •  Pass 2, klockan 08−10
    •  Pass 3, klockan 10−12, dock ej fredagar då bastun städas
    •  Pass 4, klockan 12−14
    •  Pass 5, klockan 14−16
    •  Pass 6, klockan 16−18
    •  Pass 7, klockan 18−20
    •  Pass 8, klockan 20−22
Bokningsregler:
    •  Max två aktiva bokningar
    •  Ej sammanhängande pass
    •  Ny bokning endast när det första passet är avslutat
    •  Högst sex månader i förväg

Barngrupp även i vår!
Barngrupp är ett fint tillfälle för jämnåriga barn och föräldralediga vuxna att knyta kontakter. Flera av barnen från i höstas börjar nu på dagis, men gruppen består och vill gärna ha fler deltagare.
Gruppen ses tisdagar klockan 13−15, med första ”vårträff” den 23 januari. Gruppen är inte mer styrd än att man träffas, fikar och leker med lokalens leksaker. Som en öppen förskola. Det är roligt om du kommer varje gång, men du kan givetvis droppa in när du vill.
Är du intresserad av att vara med, kontakta Sebastian Pommer, Kabelgatan 35 E, tfn 0730-93 32 12, sebastian.pommer@gmail.com.
Som vid alla våra öppna verksamheter lånar gruppen lokalen hyresfritt. Observera att gruppen endast är för våra medlemmar.

Vill du gå med i styrelsen?
Det är visserligen ett bra tag kvar till årsstämman, tisdagen den 8 maj, men valberedningen börjar långt innan dess att söka efter nya styrelseledamöter.
Om du vill du vara med och påverka ditt och allas vårt boende, anmäler du dig till valberedningens Lars-Erik Grimelund, 0703-22 67 40, labbe@aures.se

Ingen trygghetsvandring
På önskemål från några medlemmar gjorde styrelsen 2015 ett upprop om en ”trygghetsvandring” i området. Syftet var att se vilka platser som upplevs som mörka eller otrygga på något sätt.
Ingen medlem anmälde sig, varför styrelsen nu har lagt frågan på is. Dock kan du alltid höra av dig om du upplever något som otryggt.