2018-06-19

Återvinning i husen!
Nu finns i husen kärl för återvinning av samma material som i den rivna återvinningsstationen. Det som återstår är skyltning.
Soputrymmena är små, så därför får du gå till olika hus med ditt material. Med din husnyckel kommer du in i alla soprum. På hemsidan hittar du ett schema över var du lägger vad. Vill du ha det på papper, kontakta expeditionen.
Det är viktigt att du följer reglerna för sortering. Det ska vara endast förpackningar. En skillnad mot den gamla stationen är att du nu ska skilja på wellpapp och pappersförpackningar.

Nu bokar du digitalt!
Den 30 maj lanserade vi äntligen vårt digitala bokningssystem för gästlägenheter, samlingslokal, bastu och grovtvätt. Samma dag ska alla ha fått ett brev med inloggningsuppgifter och instruktioner för bokning.
I systemet kan du via alla dina taggar boka, avboka och se dina gjorda bokningar. Du använder sedan taggarna även till att gå in.

Alla har tillgång till ”hallen”
Det är bara själva samlingslokalen med kök du kan boka. Hallen är öppen för alla medlemmar, klockan 08−20, via samtliga taggar.
Detta kräver ömsesidig tolerans och hänsyn. Du som hyr lokalen får överse med att andra medlemmar kommer in för småärenden. Samtidigt ska övriga medlemmar uppträda så diskret som möjligt.
Det kan även innebära att hallen inte alltid är välstädad, då städning sker endast varje fredag.

Kurs i hjärt-lungräddning
I hallen mellan expeditionen och samlingslokalen hänger nu en hjärtstartare. Den är därmed tillgänglig alla dagar klockan 08−20, via dina samtliga taggar.
En kostnadsfri kurs i Hjärt-LungRäddning (HLR) hålls i samlingslokalen på Vantgatan 3, torsdagen den 28 juni, klockan 18−21.15.
Anmäl dig senast den 26 juni, via expeditionen@hsbgraberget.se eller 031-12 02 51. ”Först till kvarn” gäller. Se trapphuset för mer information om kursen.

Två nya andrahandsregler
Från och med den 13 juni gäller två nya regler vid andrahandsuthyrning av lägenhet:
   •  Uthyrning kortare tid än tre månader godkänns normalt inte.
   •  Föreningen tar ut en administrationsavgift. Den är för närvarande 379 kronor i månaden och baseras på 10 procent av prisbasbeloppet då ansökan godkänns.

Ny barngrupp från den 24 juli
Vi har i några år haft barngrupper i samlingslokalen − ett fint tillfälle för barn och vuxna att knyta kontakter. Gruppen är som en öppen förskola – man träffas, fikar och leker.
Ny grupp startar den 24 juli och träffas varje tisdag klockan 13−15. Anmäl dig till Mikael Lönebrink, mejl mikael.lonebrink@gmail.com, telefon 0730-44 97 20.
Som vid alla våra öppna verksamheter lånar gruppen lokalen hyresfritt. Observera att gruppen endast är för våra medlemmar.

Grovtvätten nu med tre pass
Vi har ändrat tvättiderna för grovtvätten på Vantgatan 3. Passen är nu enligt följande, alla dagar:
   •  klockan 08−12
   •  klockan 12−16
   •  klockan 16−20.

Årsstämma med 49 deltagare
Deltagarantalet på årsstämman var det lägsta hittills, 49 medlemmar mot 59 förra året. Det tyder på samma vikande engagemang som för våra trädgårdsdagar. Det är naturligtvis inte bra för demokratin.
Stämmoprotokollet hittar du på hemsidan. Det finns även tillgängligt på expeditionen.

Bredbandsbolaget blir Telenor
Bredbandsbolaget och Telenor har gått samman. Det innebär ingen skillnad mer än att fakturorna kommer från Telenor och att supporten nås på telefon 020-222 222.

Till sist
Expeditionens röda brevlåda är borta – nu lägger du brev i dörren.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.