2006-06-15

Andrahandsuthyrning av P-platser och garage
Kön till våra bilplatser är lång. Kanske vill du inte använda din plats hela året? Vi tillåter därför på försök andrahandsuthyrning, men bara via förtroendemannen och i köordning.

Byt ut din bastunyckel
Vi har bytt låset till bastun, så kom in på expeditionen och byt ut din nyckel. Nya bastare kvitterar ut en nyckel mot 100 kronor i deposition. Du som bastar ska städa efter dig, men framöver kommer en lokalvårdare då och då att göra en grundligare städning

Fasadrenoveringen Vantgatan 1-3
Arbetet löper på som planerat. Under och efter semestern kommer ställningar att resas vid Vantgatan 2. Ventilationen kommer att bytas ut under senhösten. Vi återkommer när det är dags att välja spiskåpa och kommer då att ha ett informationsmaterial om godkända kåpor.

Nytt passersystem prioriteras
Styrelsen studerar just nu olika system för entrédörrar och porttelefoner. Siktet är på ett modernt och flexibelt system, med elektroniska brickor som kan spärras om de tappas bort.

Gröna Gruppen ser över området
Gröna Gruppen ser just nu över området, med avseende på planteringar, uteplatser, bersåer och liknande. Delta gärna i arbetet för att göra det grönare och skönare omkring oss.

Höghusfasaderna utreds
En utredningsgrupp har skapats för att utreda färgsläppen på höghusfasaderna. I denna ingår HSB Gråbergets styrelse, entreprenören, projektledaren och en oberoende besiktningsman.

Grovsoprummen fortfarande stängda
Styrelsen fortsätter att diskutera olika förslag på hur vi på bästa sätt ska hantera grovsoporna.

Stadgarna och underhållsbroschyren kommer i höst
De nya stadgarna och den nya broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten delas ut i höst.

Se över din hemförsäkring
Kolla att du på din hemförsäkring har ett särskilt tillägg för bostadsrätt.

Kolla din diskmaskin
Diskmaskinen ska stå på ett särskilt underlägg, så att man genast märker ett eventuellt läckage. Kolla även att maskinen är ansluten till kallvattenledningen.

HSB Cup i Boule 2006
Senaste anmälningsdag för boulecupen är den 4 september. Cupen spelas den 10 september.

… och så det vanliga
Räddningstjänsten har påpekat att vi av brandskyddsskäl måste hålla trapphusen fria · Ställ inte upp entrédörrarna - vi har haft inbrott igen i olika förråd. · Du får inte ha blomlådor på utsidan av balkongen - skadeståndet kan bli högt om de blåser ner · Skaka inte mattor och släng inte fimpar från balkongen · Du får inte slänga egna grejor i containrar som föreningen har beställt · För att undvika gräl i tvättstugan, ta inte bort ditt bokningslås förrän du är helt klar · Ha inte en radio alldeles vid spiskåpan - ljudet sprider sig via ventilationen.

Glad sommar önskar vi alla våra medlemmar!