2019-06-19

Mer välbesökt årsstämma
Årsstämman drog 75 personer och därmed fler än förra årets 49 (men ändå under 10 procent av medlemmarna). Ökningen berodde kanske på förslaget om vindslägenheter.
Stämman var inte negativ till en byggnation i sig, men beslöt att förslaget ska utredas vidare och att även andra varianter ska beaktas.
Under året avgick en ledamot och ordförande avgick planenligt vid stämman. Fyra ledamöter tillkom, så nu utgörs styrelsen av tio entusiastiska personer!
Den nya styrelsen finns anslagen i trapphusen och stämmoprotokollet finns på hemsidan. Det finns även tillgängligt på expeditionen.

Nu har vi en Facebook-grupp!
Styrelsen har startat gruppen HSB Brf Gråberget. Där kan vi alla snabbt och enkelt kommunicera och diskutera saker som rör vårt boende.
Varför inte bjuda in till gemensamma aktiviteter? Fråga om någon har en slagborr att låna ut? Efterlys din bortsprungna katt eller tipsa om saker som händer i området. Alla inlägg är välkomna.
Gruppen är sluten, endast medlemmar kan läsa och skriva. God ton, ett respektfullt uppträdande och att du är bosatt i föreningen är det enda som krävs för att delta.

Stäng inte av handdukstorken
När husen renoverades 1985−87 fick badrummen handdukstorkar drivna via varmvattencirkulation (vvc). Om vatten blir stillastående i systemet finns risk för tillväxt av legionella, som kan ge sjukdomar.
Därför ska du aldrig stänga av handdukstorken. Ändrar du något gällande torken måste cirkulation och luftning säkerställas.

Omfattande p-platsarbeten
Arbetet med p-platserna har efter hand växt till ett stort projekt. De nyanlagda p-platserna ska färdigställas och tio av dem bli elbilsplatser, vilket ställer nya krav på fastighetsel och kabeldragning.
Vi ska se över alla p-platser, de ska (äntligen) breddas, marken förbättras och nya linjer målas. Projektet är under upphandling och vi hoppas att komma igång i höst.
Eftersom p-platserna stundtals kommer att behöva evakueras behöver vi reservplatser. Därför hyr vi sedan en tid ut p-platser med bara en månads uppsägning.

Skärpt parkeringsövervakning
Vid våra hus finns ”brandgator”, för uppställning av brandfordon och entréerna har öppna ytor för ambulans och färdtjänst samt i- och urlastning.
Alltför ofta står bilar på dessa platser, varför Controlla (telefon 031-23 00 00) nu skärper bötfällningen. Att ”bara besöka någon” ger inte rätt till parkering.
Förbudet gäller även firmabilar utan p-tillstånd. Tänk på det när du anlitar någon hantverkare.

Bytesrummet inte för skräp
Vårt bytesrum på Kabelgatan 26 är många glada över. Du ställer in saker du vill bli av med och plockar med dig det du vill ha. Nu riskerar vi dock att tvingas stänga det, då det även används som skräprum. Såväl återvinningen som sophämtningen klagar på oordningen.
Ställ dina saker smart, inte bara var som helst på golvet − och absolut inte utanför den tejpade linjen.

Ändringar i barngruppen
I dagsläget är sista dagen den 4 juli, men vi vill förstås fortsätta. Ny, tillfällig kontakt för gruppen är Edvin Lindberg, telefon, 0703-20 19 77, karl.edvin.simon.lindberg@gmail.com.
Edvin hoppas kunna svara på frågor om sommar och höst samt även om du vill hålla i gruppen.

Lediga platser på Kattfoten
Anledningen till notisen ovan är förstås att barn växer – och vill gå på dagis. Föräldrakooperativet Kattfoten är ”vårt eget” dagis, i den mening att de hyr lokalen av oss.
Kattfoten har nu lediga platser, så har du barn i rätt ålder, kontakta Sebastian Pommer, 0730-93 32 12, kontakt@kattfoten.nu.
Närmare än Kravellgatan mitt i området kan du inte komma! Tipsa även föräldrar utanför föreningen.

Till sist
Det finns lediga odlingslotter.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.