2015-02-27

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls tors­dagen den 7 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Kallelse och dagordning finns i årsredovisningen som delas ut senast den 23 april.
Motion lämnas via brev eller mejl till expe­ditio­nen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara under­teck­nad med namn, adress och lägen­hets­nummer.
Enklare frågor ställer du istället till förtroendemannen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Nu drar vi igång våren!
Till detta gråbergsblad bifogar vi ett dubbelsidigt specialblad, där du kan se vad Gemenskap och Trivsel samt Gröna Gruppen planerar i vår. Hoppas du finner det spännande!
Dessutom får du ett komplett kalendarium att sätta på kylskåpet.

Ändrad plan till granskning
Enligt Göteborgs Stads hemsida är samrådet avslutat och nu ska synpunkter sammanställas, för att se vad som eventuellt måste göras utifrån dem. Nästa tillfälle att påverka är i granskningsskedet.
Byggnadsnämnden beslutade den 16 december att en ändrad plan ska gå till granskning. ”De högsta delarna av bebyggelsen föreslås dock sänkas från åtta vån­ingar till fem våningar med inredd vind, i syfte att anpassa bebyggelsen bättre till omgivande struktur. Bullerutredningen kompletteras med en beskrivning av påverkan på befintliga närliggande bostadshus”.
Nya preliminära dokument finns som underlag för nämndsammanträdet i december och styrelsen har fått muntligt besked att bullerutredning pågår. Granskningstiden är minst tre veckor.

Hemsidan får nytt utseende
HSB lanserar tisdagen den 3 mars en helt ny version av bostadsrättsföreningarnas hemsidor. Denna sägs vara både lättnavigerad, flexibel och uppdateringsvänlig.
Adressen blir samma som idag, www.hsbgraberget.se.
I början kommer inte riktigt allt att vara på plats, så styrelsen ber om lite överseende. HSB lägger över materialet åt oss, men vi har inte fått någon utbildning i systemet än.

Sätt hänglås på dina förråd!
Vi uppmanar dig att sätta hänglås på vinds-, källar- och matkällarförråden – även om de inte används. Annars kan inte fastighetsskötaren avgöra var det har varit inbrott.
Att han kollar dina privata förråd är ju en bra service, så underlätta detta. Anmäl inbrott via HSB, inte till förtroendemannen.

Undvik färglukt från måleriet
Vi har på Kabelgatan 37 haft problem med stark färglukt från måleriet. Vi tror att vi har löst det med en fläkt och bra tätlister i dörrarna.
Stäng båda dörrarna noga, både när du målar och när du lämnar lokalen. Stäng aldrig av fläkten.

Så här får du god ventilation
Vi har centrala, tryckstyrda fläktar på vinden, justerade ventildon och spiskåpor i Futurums 200-serie, med spjäll. Du får inte koppla in en fläkt på systemet och inte ändra justeringen. Spaltventilerna ovanför fönstren ska vara öppna, annars kan du få in soplukt, rök eller os via springor i huset.
Så här kollar du din spiskåpa: Öppna spjället och håll upp ett A4-papper mot utsuget. Det ska då suga fast. När du stänger spjället ska papperet ramla ned.
Felanmäl trasigt vred, så att du inte sprider os. Filter i metall finns i Elon-butiker. Måttet är 359 x 255 mm och artikelnumret 3523.
Till sist, stäng sopluckan noga.