2012-12-19

Ny fastighetsskötare på plats
Från den 1 januari har HSB hand om fastighetsskötseln hos oss. Redan den 12 december började en ny fastighetsskötare att gå bredvid Berndt. Hon heter Malin och kommer att vara här varje dag, med bas på Kabelgatan 20. Vi hälsar Malin hjärtligt välkommen till oss!
Från den 1 januari gäller två sätt för felanmälan, se vidare på baksidan av detta blad.
Berndt och Sture har erbjudits anställ­ning av HSB, med arbete på annat håll. Sture är för närvarande sjukskriven efter en knäoperation.

Månadsavgifterna höjs något
Styrelsen har i samråd med vår HSB-ekonom beslutat att månadsavgiften ska höjas med 2 % den 1 januari 2013. Höjningen förklaras av allmänna prisökningar. Genomsnittet per kvadratmeter blir då 720 kr/år, mot 705 kr/år tidigare.

Är styrelsearbete något för dig?
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar och andra avgår. Är du intresserad av att påverka allas vårt boende? Anmäl dig då till valberedningen:
Bo Johansson, tfn 24 49 40
Nina Secund Holfelt, tfn 14 56 10
Kristina Nilsson, tfn 24 49 42.

Nya fasader utreds i vinter
Under vintern kommer styrelsen och HSB Ombyggnad att utreda fasadrenoveringen på husen med problem. Vi ser på systemlösningar som uppfyller de tekniska kraven och föreningens krav på underhåll.
Förhoppningen är att få igång en entreprenad under våren. Löpande information kommer allt eftersom arbetet går vidare.

Åtgärder mot inbrott
Vi har haft en våg av inbrott i olika förråd. Då brytmärken saknas finns troligen nycklar på drift. Vi fort­sätter nu att ta bort låscylindrarna i entrédörrarna och ska även se över låsen i vinds- och källardörrarna.
Sedan den 17 december går Nokas Bevakning varje natt runt inne i husen och i uteområdet. Närvaron av deras bil och etiketter på dörrarna hoppas vi avskräcker tjuvar.
Detta kan du göra: Släpp inte in okända. Se till att dörr går i lås. Ställ inte upp dörr utan uppsikt. Ser du en uppställd dörr – stäng den. Anmäl tappad tagg till förtroendemannen. Förvara inte värdesaker i förråden. Anmäl inbrott till polisen.

Nya gästlägenheten klar
Den nya gästlägenheten på Kabelgatan 35 kunde äntligen börja användas den 10 december. Den gamla gästlägenheten kommer att fräschas upp under våren för att få en ökad komfort och standard.

Trädvård på Kabelgatan 33–41
I november gjorde Trädspecialist­erna en stor upprensning bakom Kabelgatan 33–41. Över 15 träd togs ned och mycket sly försvann, på såväl vår mark som stans.

Balkongflagningen åtgärdas
Tvärtemot vad vi tidigare sagt har styrelsen nu lyckats driva flagande balkonger som ett garantiärende. Därmed ska entreprenören åtgärda dem, vilket förhoppningsvis sker i vår. Har du en flagande balkong och inte tidigare har anmält det till förtroendemannen, så gör det nu.

Fulla cykel- och barnvagnsrum
Trots att vi regelbundet röjer i våra cykel- och barnvagnsrum är flera överfulla. Ställ cykel som du inte använder i ditt förråd. Se också till att du har ett fungerande cykelstöd. Det blir trassligt när cyklar lutas mot varandra. Sedan behöver pulkor kanske inte stå framme på sommaren eller grillar på vintern…

Skaffa brandvarnare nu!
I juletid är det extra mysigt med levande ljus. En god regel är att den som tänder ett ljus också släcker det. Om du inte har brandvarnare så skaffa denna billiga livförsäkring nu! Gör även till en vana att kolla funktion och byta batteri, till exempel när du läst detta blad.

Övrigt nytt i korthet
Fastighetsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar från årsskiftet.
Styrelsen utreder parkeringsreglerna, enligt stämmobeslut.
Gamla Majgrabbars Julnummer kan hämtas på expeditionen.