2016-03-11

Securitas tar hand om jouren
HSB Göteborg har träffat ett avtal med Securitas för att ta hand om akuta fel. Därmed ska du vid akuta fel hädanefter ringa 010-470 55 98. Detta gäller ej hissarna, se nedan.
Vi ser nu över jouren i stort. Vi ska utöka möjligheten att även utanför arbetstid kunna ta hand om fler ärenden som är viktiga, men som inte gäller ”liv och lem”. Vi ber att få återkomma om det.

Treårigt serviceavtal med Kone
Vi har från den 1 mars ett treårigt fullserviceavtal med Kone Hiss AB. Därmed anmäler du hissfel så här:
   •  under arbetstid, HSBs kund-tjänst
   •  övrig tid, Kone tfn 0771-50 00 00.

Nu tar vi råttorna!
Anticimex har monterat fällor i avloppsrören och de har nu verkat i två månader. På den tiden har vi blivit av med 500 råttor! Takten minskar dessutom, vilket bör vara ett gott tecken. En utplaning hoppas vi leder mot utplåning.
Ser du råttor, gör en felanmälan!

Motionera till årsstämman
Årets föreningsstämma hålls torsdagen den 12 maj kl 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika kl 18. Kallelse och dagordning finns i årsredovisningen som delas ut senast den 28 april.
Motion lämnas via brev eller mejl till expeditionen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer.
Enklare frågor ställer du istället till förtroendemannen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.

Intresserad av styrelsearbete?
Styrelsens sammansättning förändras kontinuerligt. Några flyttar och andra avgår. Är du intresserad av att påverka allas vårt boende, anmäl dig då till valberedningen.

Barngrupper hela våren
Barngrupperna träffas sedan den 7 januari två gånger i veckan i samlingslokalen och fortsätter så till och med juni. Tiderna är dessa:
   •  Måndagar kl 13−15
   •  Torsdagar kl 11−13.
Det finns plats för fler! Du kan givetvis droppa in de gånger du vill, men anmäl gärna ditt intresse till följande ansvariga personer:
   •  Karin Eriksson, Kabelgatan 12, lght 66, telefon 0763-08 10 09
   •  Kaj Handzic, Kabelgatan 12, lght 61, telefon 0705-66 95 84.
Detta är bara för våra medlemmar.

Lediga odlingslotter!
Vi har i dagsläget 45 odlingslotter i pallkragar, spridda i tre områden: vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12, i klippområdet mellan Kabelgatan 26 och 30 samt i klippområdet mellan Vantgatan 1 och Kabelgatan 41.
På grund av avflyttning är några nu lediga. Är du också intresserad, kontakta förtroendemannen.

Pub med god soppa och quiz
Den första puben efter renoveringen av samlingslokalen drog drygt 30 personer. Pubgruppen serverade en god och värmande soppa med tillbehör. Anette Granqvist höll en rolig quiz, där det vinnande laget hade alla rätt!
Vi hoppas nu åter ha pub två gånger om året. Målet är att ha dem när de behövs som mest – i den göteborgska vinterkylans februari och november.

Fasaderna rengjorda
Nu är algerna borta på fasaderna på Kabelgatan 16, 18, 20 och 33. Vi kompletterade även på några balkonger och mindre ytor på fler hus, plus dagiset på Kravellgatan.

Till sist
Sju träd vid gatan på Kabelgatan 12−22 hamlades den 9 mars.
Undrar du över något? Titta då på hemsidans Svar på allt.