2007-02-21

Motionera till årsstämman
Årets ordinarie årsstämma hålls på Dalheimers Hus den 3 maj kl 19. Motioner lämnas via brev eller e-post och ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 april. Motionen ska vara ställd till årsstämman och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer. Enklare frågor eller förslag ställer du istället till styrelsen för behandling på nästa styrelsemöte.

Delta i styrelsearbetet
Är du intresserad av att vara med och påverka allas vårt boende - och därmed ditt eget? Du som vill bli styrelseledamot, revisor eller valberedare, kontakta valberedningen. Se anslag i uppgången.

Pubkväll den 9 mars
Välkomna till pubkväll fredagen den 9 mars i samlingslokalen på Vantgatan 3, från kl 18.30 till runt 23. Det blir öl, vin, snacks, kaffe med kaka, lotteri samt musikunderhållning med duon Maria Barne och Hans-Göran Helin. Kom och umgås under lättsamma former!

Sista året för fasadrenoveringen och ventilationsbytet
Under mars, när vädret tillåter, startar det resterande arbetet från tredje fasadetappen, dvs renoveringen av balkongerna på Vantgatan 3. Under våren startar fjärde fasadetappen, de lägre punkthusen på Kabelgatan 22-30. De boende kommer att meddelas när hantverkare behöver komma in. Arbetet pågår under våren och sommaren. I höst tar ventilationsbytet vid.

Vill du hyra lokal eller förråd?
Vi ser just nu över våra befintliga lokaler och förråd samt även var vi kan skaka fram nya utrymmen. Vi kommer att upprätta nya hyreskontrakt, med hyrorna på en riktig nivå, där riktmärket är 600 kr per kvm och år. Hör av dig om du vill hyra en lokal eller ett förråd.

Vill du ha eller bli av med äldre typen av innerdörr
Flera boende vill ha tillbaka de ursprungliga innerdörrarna. Andra vill ha modernare varianter. Expeditionen kan förmedla en kontakt och säljer även några dörrar för 100 kronor styck.

Trygghet via telefon och larmknapp
Om du känner dig orolig för din boendesituation, eller vill underlätta för en anhörig eller granne, kan trygghetsjouren vara en lösning. Jouren når man via telefon eller en bärbar larmknapp. Se www.trygghetsjouren.se eller kontakta stadsdelsförvaltningen, tfn 365 90 00.

En gång till - byt ut din bastunyckel!
Du som har den gamla nyckeln till bastun har tidigare uppmanats att komma in på expeditionen och byta ut den mot en som passar i det nya låset. Gör det nu.

Bristande information om månadsavgifterna
Styrelsen och förtroendemannen ber om ursäkt för att medlemmarna inte fick vetskap om höjningen av månadsavgifterna innan avierna delades ut. Vi tänkte helt enkelt inte på att kvartalsavierna delades ut innan Gråbergsbladet. Fadäsen ska inte upprepas.